• B10
  Balada pre banditu
 • drex
  Drexlerovci
 • DSC 4589 ret
  Beta, kde si?
 • 810 web
  Škola základ života
 • ilizionisti
  Iluzionisti
 • zajko rotator
  Smelý Zajko
 • anna
  Denník Anny Frankovej
 • charley
  Charleyho teta
 • sliepka
  Sliepka
 • lek tajomstvo
  Lekárske tajomstvo
 • skrotenie
  Skrotenie zlej ženy
 • polepetko
  Polepetko

Aktuality

 • V predaji je PERMANENTKA

  V predaji je PERMANENTKA

  VŠETKY EMÓCIE POD JEDNOU STRECHOU NÁJDETE V DJGT. Využite výhody permanentky na 70. divadelnú sezónu. Do 30.9.2018 je v predaji v pokladni alebo na obchodno-marketingovom oddelení.

  Čítať ďalej...
 • GALAVEČER MOTÝĽ 2018

  GALAVEČER MOTÝĽ 2018

  Galavečer MOTÝĽ 2018 sa niesol v príjemnej, skoro až rodinnej atmosfére. Najpopulárnejšou herečkou sa stala SVETLANA SARVAŠOVÁ a najpopulárnejším hercom MICHAL ĎURIŠ. Za najpopulárnejšiu inscenáciu určili diváci veselohru CHARLEYHO TETA v réžii MARTINA KÁKOŠA

  Čítať ďalej...
 • SEPTEMBER 2018

  SEPTEMBER 2018

 • Občianske združenie KLUB PRIATEĽOV DJGT

  Občianske združenie KLUB PRIATEĽOV DJGT

  Milí občania, divadelníci a priatelia Divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene – obraciame sa na Vás s prosbou o podporu prostredníctvom poskytovania finančných darov, venovaním 2 % z vašich daní, a tiež vašim členstvom v občianskom združení „OZ KLUB PRIATEĽOV DJGT“.

  Čítať ďalej...
 • NA SLOVÍČKO S MÚZAMI - newsletter DJGT

  NA SLOVÍČKO S MÚZAMI - newsletter DJGT

  Ponúkame Vám opäť divadelné periodikum „NA SLOVÍČKO S MÚZAMI“, kde sme priniesli novinky a zaujímavosti z nášho divadla.

  Čítať ďalej...
 • Divácka anketa MOTÝĽ

  Divácka anketa MOTÝĽ

  Počas divadelnej sezóny máte možnosť hlasovať za najpopulárnejšiu herečku, herca a inscenáciu DJGT v aktuálnej divadelnej sezóne.

  Čítať ďalej...
 • 1

Divadelná kvapka krvi v Divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene

Občianske združenie KLUB PRIATEĽOV DJGT v spolupráci s Divadlom Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene a so Strediskom kultúrno-osvetových činností posádky Zvolen organizuje po prvý krát Divadelnú kvapku krvi, ktorá sa uskutoční v netradičných priestoroch na darovanie krvi, a to vo foyeri Divadla J. G. Tajovského vo Zvolene (Divadelná 3). Divadelná kvapka krvi je podujatie, vďaka ktorému môžu všetci priaznivci divadla ako aj široká verejnosť podporiť krásnu vec pre dobro ostatných. Darovanie krvi bude prebiehať dňa 26.3.2018 od 7:30. Týmto podujatím by sme chceli podporiť tak šľachetný a ničím nenahraditeľný čin každého jedného z nás, ktorý môže a je ochotný darovať svoju krv na pomoc iným, pretože krv je pre nás najvzácnejšou tekutinou a každý darca sa tak stáva pre niekoho anjelom strážnym.

V priebehu podujatia sa darcovia krvi budú môcť stretnúť a porozprávať aj s umelcami a zamestnancami DJGT. Odmenou pre darcov krvi bude okrem dobrého pocitu aj možnosť získať dve vstupenky za cenu jednej v mesiaci apríl na jedno z predstavení DJGT.

Tešíme sa na Vašu účasť ako aj podporu podujatia formou informovania priateľov, rodiny i známych rozposlaním tejto tlačovej správy ďalej.

Ďakujeme.

Ing. Silvia Bábelová
predseda OZ KLUB PRIATEĽOV DJGT

 

Informácie pre darcov krvi TU

Jozef Gregor Tajovský Theatre in Zvolen – history and present

Jozef Gregor Tajovský Theatre („DJGT“) was founded in 1949. It is a strong and well respected cultural institution with a rich history, professional quality and high artistic contribution and the biggest theatre in Banská Bystrica region. It´s managed as a repertory theatre oriented on a broad audience. It has artistic, social, entertainment and also educational importance, and offers Slovak as well as international productions, with performances of exceptional quality and the art of theatre as such.

Jozef Gregor Tajovský Theatre was formed by great figures, and it has presented over 400 premieres since its opening. In the years 1990 – 1994 the building of the theatre was fully reconstructed. It was built with wheelchair access and a special box for wheelchair users. The stage is built to modern standards and the theatre has a capacity of 330 seats. The studio has a capacity of 90 seats and is made for smaller plays and projects.

Zvolen theatre has an attractive position in the center of Zvolen town and is therefore easily accessible for visitors. The theatre offers plays by classic dramatic authors as well as musicals, comedies, performances for schools as well as children´s plays. It also travels with its plays and performs at various festivals.

Each June Jozef Gregor Tajovský Theatre organizes an international summer theatre festival called “Zvolenské hry zámocké” which has been held in Zvolen Castle courtyard since 1974. It´s the oldest open air professional theatre festival in Slovakia. It presents stage productions created directly for the castle courtyard, and showcases performances by guest theatres from all over Slovakia and Europe.

DJGT also prepares annual events for their visitors. Among them is “Gala Evening Butterfly” which opens the new theatrical season every September. During this evening the most popular actress, actor and staging production from the previous season are announced, and voted for by viewers all through the year.

Amongst other annual events are “The Open-Door Day”, “World Theatre Day”, and also a European event called “The Night of Theatres”. Zvolen theatre also offers discussions with their actors, art exhibitions, talk shows, art workshops and much more. Theatre portfolio and history are also recorded through its publications and bulletins.

Theatre as an art is very unique, and is one of the few art forms that brings mutual contact between creators and visitors. Zvolen theatre devotes itself to the well-known timeless plays but also to contemporary topics of the third millennium. We value our positive relationship with the public and we are positively inspired by feedback from our audiences.

Mikuláš Fehér (1942 – 2017) - dramaturg, scenárista a režisér

Mikuláš Fehér

Absolvoval divadelnú vedu na Vysokej škole múzických umení. Už počas štúdia pracoval v Československej televízii v Bratislave vo vysielaní pre deti a mládež (od r. 1964), od roku 1970 ako vedúci tvorivej skupiny pre deti (do roku 1972). Tu sa venoval rozvoju animovaného štúdia ČST a spolupráci s Krátkym filmom Praha so štúdiom v Gottwaldove. V rokoch 1972-74 bol režisérom Divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene. Do histórie sa zapísal réžiou Zeyerovej hry Radúz a Mahuliena, ktorou sa slávnostne otváral I. ročník festivalu Zámocké hry zvolenské. Dnes je to najstarší plenérový divadelný festival na Slovensku.

Mikuláš Fehér sa venoval najmä tvorbe pre deti. Je autorom hier a dramatizácií pre rozhlas (Severova dcéra, Hviezdny kvet) a televíziu (večerníčky, 50 príbehov Filmárika a Filmušky, Puto najsilnejšie), bábkových hier, ktoré aj režíroval. Jeho animovaný film Rozprávky z peračníka získal víťazstvo na televíznom festivale v Turecku (1972). Bolo preto prirodzené, že keď sa v Trnave zakladalo v roku 1974 Divadlo pre deti a mládež, stal sa jeho prvým dramaturgom a režisérom, v rokoch 1985 - 1996 aj riaditeľom. Pod jeho ochranným vedením vznikli v Trnave legendárne inscenácie režisérov Blaha Uhlára a Juraja Nvotu a divadlo sa vypracovalo na moderné divadlo novej formy i názoru. Ako režisér tiež hosťoval v divadlách v Nitre, Spišskej Novej Vsi, Banskej Bystrici a Komárne.

V rokoch 1996 – 2004 pracoval opäť vo zvolenskom Divadle J. G. Tajovského, tentoraz vo funkcii šéfdramaturga. Svoju hlavnú dramaturgickú pozornosť venoval uvádzaniu pôvodnej tvorby – dramatizáciám i hrám Jána Hrušovského, Petra Glocka, Ladislava Balleka a Ondreja Šulaja, Ľubomíra Feldeka, Karola Horáka, Michala Babiaka, Jána Navrátila a ďalších.

Venoval sa aj ochotníckemu divadlu. Desať rokov režíroval v ochotníckom súbore DISK v Trnave (1977 – 1987), v roku 1987 založil v Trnave študentský súbor Juventus, režíroval aj ochotnícke súbory v Novej Bani i Detve. Patrí medzi zakladateľov KREDIV-u (kresťanské divadlo) a k hlavným spolupracovníkom festivalu biblických a duchovných hier Gorazdov Močenok. Bol dlhoročným spolupracovníkom Národného osvetového centra v Bratislave, člen porôt ochotníckych divadelných festivalov a súťaží divadiel poézie. Venoval sa aj pedagogicko-teoretickej činnosti ako lektor prednášok na ochotníckych prehliadkach. V časopise Javisko vyšli jeho scenáre divadiel poézie a teoretické práce z problematiky detskej dramatickej výchovy. Je autorom štúdií a spoluautorom publikácií o divadlách v Trnave a vo Zvolene.

Divadlo preňho nebola len práca, ale najmä vášeň a koníček. Vedel o ňom zaujato rozprávať, analyticky vysvetľovať a dôsledne argumentovať. Láskavo a obetavo sa venoval budúcim adeptom herectva. Vďaka súrodencom (výtvarník Dezider Castiglione a prekladateľ Eduard Castiglione) sa orientoval vo výtvarnom umení aj literatúre.

V septembri tohto roku oslávil 75 rokov. Skonal 5. novembra 2017.

Posledná rozlúčka s Mikulášom Fehérom bude dňa 9. novembra 2017 o 13:00 v Dome smútku na cintoríne na Kamennej ceste v Trnave.

Mikuláš Fehér parte

Priestory Divadelnej reštaurácie v súčasnosti prevádzkuje Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen, Jabloňová 1315, ktorá má priestory vo výpožičke.

Zriaďovateľom Strednej odbornej školy hotelových služieb a obchodu Zvolen je Banskobystrický samosprávny kraj.

 

Informácie: www.divadelna.sk

Najbližšie hráme

 • 1