Mária Olejníková

 

 M Olejnikova

Inscenácie a postavy

Orol tatranský VESNA
Beta, kde si? KOŠĽAVÁ, dedinská mesalina

Mária Olejníková sa narodila v Spišskej Novej Vsi. Absolventka Akadémie Umení v Banskej Bystrici predtým študovala na gymnáziu a absolvovala na ZUŠ 1. stupeň akordeón a 2. stupeň Literárno-Dramatický Odbor. Výrazne sa venuje hudbe a spevu, je členka folklórneho súboru URPÍN (BB), speváckej skupiny FIALA (SN) a ako hosťka spoluúčinkuje s ľudovou hudbou SLANČÍKOVCI. Pre deti vydala CD TRAMPTÁRIA. S kapelou MATSUO BAND bola ako speváčka dvakrát v Japonsku. Viac ako štyri roky pôsobí v divadle Harry Teater a v Divadle pod balkónom v BB. Výrazne spolupracuje s Jurajom Sarvašom a ďalšími. Účinkovala tiež v seriáli Panelák a Rodinné prípady. V Divadle J. G. Tajovského vo Zvolene hosťuje v inscenácii Orol tatranský a Beta, kde si?