Peter Olah 

Inscenácie a postavy

Prekliaty básnik tanečník

 

 

 

Absolvent herectva na Akadémii umení v Banskej Bystrici.