Priestory Divadelnej reštaurácie v súčasnosti prevádzkuje Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen, Jabloňová 1315, ktorá má priestory vo výpožičke.

Zriaďovateľom Strednej odbornej školy hotelových služieb a obchodu Zvolen je Banskobystrický samosprávny kraj.

 

Informácie: www.divadelna.sk