Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene

 ENGLISH TEXT (Jozef Gregor Tajovský Theatre in Zvolen – history and present)

 

      

Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene je silnou a uznávanou kultúrnou inštitúciou s bohatou históriou, profesionálnou kvalitou a vysokým umeleckým prínosom. Pôsobí ako najväčšia kultúrna inštitúcia v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja a je vedené ako repertoárové divadlo orientované na širokú vrstvu publika.

 

PROFIL DJGT

Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene (DJGT) je divadlo s bohatou históriou, všestrannou ponukou a mnohými prínosmi. Má umelecký, spoločenský, zábavný i vzdelávací význam, ponúka divadelné metafory, sprítomňuje svetovú i slovenskú tvorbu, prezentuje kvalitné herecké výkony i divadelné umenie ako také. Z dlhodobého hľadiska prináša rešpektabilné výsledky a stabilnú kvalitu. V repertoári majú zastúpenie inscenácie pre deti, študujúcu mládež, večerného diváka i pre divadelných „fajnšmekrov“. Divák nájde v programovej skladbe rozprávky, diela klasických dramatických autorov, divadelné hry patriace do povinnej školskej literatúry, hry venované významným osobnostiam regiónu či Slovenska, muzikál, komédie, slovenské autorské hry. História DJGT sa píše od roku 1949. Vzniklo pod názvom Stredoslovenské divadlo, o päť rokov neskôr dostalo meno podľa významného dramatika z neďalekého Tajova. Divadlo kontinuálne formovali výrazné osobnosti a na svojom konte má už vyše štyristo premiér. V roku 1994 prešla budova divadla rozsiahlou rekonštrukciou. Má vybudovaný bezbariérový prístup aj špeciálnu lóžu pre imobilných divákov. Javisko je moderne vybavené a sála má kapacitu 330 miest. Štúdio s kapacitou 90 miest je určené pre komornejšie hry a projekty. DJGT je atraktívne aj svojou polohou v centre mesta Zvolen, vďaka čomu je ľahko prístupné verejnosti. DJGT zaznamenáva vysokú návštevnosť a nadštandardný divácky záujem. Kvalitný profesionálny herecký súbor, solídna práca všetkých zložiek divadla, široká ponuka titulov, pestré podujatia pre verejnosť a spolupráca s ďalšími subjektmi tvoria silnú značku DJGT.

 

REPERTOÁR DJGT

DJGT je profesionálne činoherné divadlo so širokým repertoárovým záberom. V novom tisícročí sa dramaturgia divadla vyprofilovala do širokého spektra ponúkaných titulov a adresnej komunikácie s cieľovými skupinami divákov. DJGT zohľadňuje rôznorodé zloženie publika a dbá tiež na prípravu diváka od útleho veku. Dlhoročnou súčasťou repertoáru DJGT sú rozprávky určené najmenším divákom. Deti od škôlkarského veku majú možnosť zažiť divadelnú podobu obľúbených rozprávok, objaviť čaro divadelných zázrakov a celkom prirodzene vnímať divadlo ako možnú súčasť kultúrneho vyžitia. Premiéry rozprávok neraz sprevádzajú aj tvorivé dielne, ktoré nadväzujú na divadelný zážitok a prehlbujú umelecký vnem detských divákov. Pre žiakov a študentov bývajú v repertoári zaradené diela slovenskej i svetovej klasiky, ktoré približujú dielo čítankového autora v atraktívnom divadelnom spracovaní. Aj samotné osobnosti spisovateľov či dejateľov sa stávajú námetom originálnych autorských hier. Žiaci a študenti majú možnosť spojiť návštevu predstavenia s odborným výkladom alebo besedou s tvorcami. Výrazný zástoj v repertoári DJGT určenom večernému divákovi majú historické tituly, súčasné hry, drámy, komédie, hudobné veselohry, podporovaná je aj pôvodná autorská tvorba. Priestor Štúdia DJGT je určený pre komorné hry, v ktorých si diváci vďaka užšiemu kontaktu s účinkujúcimi môžu detailne vychutnať ich herecké majstrovstvo. DJGT sa divákom približuje i svojimi podujatiami a akciami. Najznámejšie sú Deň otvorených dverí divadla, Medzinárodný deň divadla, divácka anketa Motýľ, Noc divadiel, predsilvestrovské predstavenie najpopulárnejšej inscenácie sezóny, Večer s osobnosťou či rôzne výstavy. V priestoroch divadla sa konajú prestížne podujatia na miestnej, krajskej aj národnej úrovni. Na pravidelných zájazdoch je tvorba DJGT predstavená i divákom ďalších miest a obcí. Úspešné sú aj zahraničné zájazdy a medzinárodné festivaly, na ktorých sa DJGT zúčastňuje.

 

PODUJATIA DJGT

DJGT pravidelne pripravuje pre návštevníkov rôznorodé podujatia. Ich prostredníctvom komunikuje otvorenosť a záujem o každého jedného diváka. Potvrdila sa opodstatnenosť tejto línie dramaturgie divadla; diváci spoznávajú vďaka podujatiam ďalšie podoby divadla, začleňujú sa do divadelnej rodiny, z neformálnej stránky spoznávajú hercov, tvorcov, divadelníkov, majú možnosť komunikovať s nimi a byť súčasťou divadelného diania. Veľký záujem o všetky podujatia svedčí o pozitívnom efekte interaktívneho prepájania s divákmi a odráža sa spätne v stabilne vysokej návštevnosti divadelných prestavení.

DIVÁCKA ANKETA MOTÝĽ: Diváci môžu počas každej sezóny hlasovať v ankete Motýľ a zvoliť si najpopulárnejšiu herečku – herca – inscenáciu sezóny. Výsledky diváckeho hlasovania sú slávnostne odprezentované počas programu galavečera MOTÝĽ. Ten otvára každú novú divadelnú sezónu. Tri najpopulárnejšie inscenácie môžu diváci vidieť na záver kalendárneho roku, pričom víťazná inscenácia je uvedená ako predsilvestrovské predstavenie spojené s rozlúčkou s kalendárnym rokom.

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ: Podujatie obľúbené u širokej vekovej škály návštevníkov. Hravé spoznávanie zákulisia divadla je určené pre malých aj veľkých záujemcov. Návštevníkov sprevádzajú a na zvedavé otázky odpovedajú herci umeleckého súboru. Súčasťou je aj autogramiáda, súťaže, maľovanie na tvár či možnosť stať sa na okamih javiskovou hviezdou. MEDZINÁRODNÝ DEŇ DIVADLA: Sviatok divadla sa slávi od roku 1962 a je mu vyhradený dátum 27. marec. Jeho cieľom je zamyslieť sa nad poslaním divadla, vyjadriť solidaritu divadelníkom celého sveta, napomáhať myšlienkam mierového spolužitia a vzájomného porozumenia medzi národmi. Pri príležitosti tohto dňa sa konajú po celom svete podujatia zamerané na propagáciu divadelného umenia. DJGT v tento deň uvádza benefičné predstavenie spojené s besedou, čítaním Posolstva a ďalšími aktivitami.

NOC DIVADIEL: Mladšie podujatie, ktoré je koordinované súbežne v početných európskych a slovenských divadlách. Vždy v tretiu novembrovú sobotu zapojené divadlá nezhasínajú a pre nočných návštevníkov pripravujú špecifický program.

VEČER S OSOBNOSŤOU: Neformálne Večery s osobnosťou sa konajú pri rôznych jubileách či výnimočných príležitostiach. Sú bohaté na spomienky a postrehy, ktoré bývajú doplnené fotodokumentáciou, ukážkami či piesňami. Divákom umožňujú bližšie spoznať zaujímavé osobnosti späté s divadlom.

VÝSTAVY, BESEDY, TVORIVÉ DIELNE: Možnosť neodísť z divadla hneď po záverečnom potlesku ponúkajú tematické výstavy v priestoroch DJGT, besedy s tvorcami inscenácií či tvorivé dielne pre detských divákov. Zástupcovia DJGT sa tiež zúčastňujú rôznych podujatí, v rámci ktorých prezentujú tvorbu a aktuality z diania v divadle.

ZÁMOCKÉ HRY ZVOLENSKÉ Medzinárodný letný divadelný festival ZÁMOCKÉ HRY ZVOLENSKÉ (ZHZ) je najstarším plenérnym profesionálnym divadelným festivalom na Slovensku a jeho kontinuita nebola zatiaľ ani raz prerušená. V divadelnom kalendári má svoje miesto už viac ako štyridsať rokov a patrí neodmysliteľne ku každoročnému júnovému záveru sezóny. Festival ZHZ prešiel od svojho vzniku v roku 1974 viacerými zmenami: po piatich rokoch od jeho vzniku pribudla operná časť organizovaná Štátnou operou v Banskej Bystrici, priestor na zámockom nádvorí sa postupne otvoril divadlám z celého Slovenska a od roku 1993 sú prizývané i zahraničné divadlá. Od roku 2015 sa Štátna opera Banská Bystrica nepodieľa na festivale Zámocké hry zvolenské a ten sa vrátil do rúk jedného organizátora, ktorým je DJGT. Teraz nesie festival podtitul „medzinárodný letný divadelný festival". Koná sa v spolupráci so SNG Bratislava. Organizátorom je DJGT a festival pravidelne otvára premiéra tohto divadla pripravovaná špeciálne pre priestor zámockého nádvoria. Následná ponuka predstavení hosťujúcich súborov je určená širokému spektru divákov. Dramaturgia festivalu sa zameriava na inscenácie, ktoré sú tým najzaujímavejším, čo divadlá na Slovensku ponúkajú. Festival tvorí takpovediac prierez aktuálnych divadelných inscenácií a v koncentrovanej podobe ho ponúka divákovi ZHZ. V skladbe festivalu sa okrem predstavení pre väčšinového diváka nachádzajú podľa zamerania ročníka aj predstavenia určené deťom, študentom, predstavenia inscenovanej poézie, autorské predstavenia, predstavenia súčasnej dramatiky či predstavenia slovenskej a svetovej klasiky. Z tejto rôznorodej ponuky si naozaj môže vybrať každý záujemca o divadelné umenie a fakt, že festival je každoročne bohato navštevovaný, to potvrdzuje. Veľký záujem býva o zahraničné divadlá a ich predstavenia, ktoré by inak diváci nemali možnosť navštíviť. Festival ZHZ je atraktívny prepojením na historický kolorit dejiska festivalu: Zvolenský zámok a jeho nádvorie majú večer čo večer pod nočnou oblohou neopakovateľnú atmosféru, ktorá ozvláštni každé predstavenie a je neobvyklou skúsenosťou aj pre hosťujúce súbory. Mnohé z nich sa preto na tento festival opakovane radi vracajú. Návštevníci festivalu majú cez deň možnosť prehliadnuť si výstavy a expozície Zvolenského zámku. V prípade nepriaznivého počasia je predstavenie presunuté do sály DJGT, avšak vo väčšine prípadov je vďaka priaznivému počasiu možné vychutnať si pravú letnú exteriérovú atmosféru a preniesť sa v duchu do minulosti ku koreňom divadla, ktoré bolo hrávané pod holým nebom. Festival ZHZ je ojedinelým kultúrnym počinom. Zvolen, mesto v strede Slovenska, sa v priebehu festivalu mení na priesečník kultúrneho divadelného diania. Je to prínos pre obyvateľov mesta a regiónu, je to prínos pre hosťujúce divadlá, ktoré sa ocitnú v konfrontácii s ďalšími súbormi, je to prínos pre kultúrne povedomie širokej verejnosti. Hviezdy na nebi, hviezdy na scéne a hviezdy v duši divákov sa tu stretávajú, aby umožnili intenzívny zážitok.

 

HISTÓRIA DJGT

Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vzniklo na 5. výročie Slovenského národného povstania dňa 28.augusta 1949 s pôvodným názvom Stredoslovenské divadlo a prvou premiérou Makar Čudra. O päť rokov neskôr dostalo meno podľa významného dramatika z neďalekého Tajova. Hlavnými iniciátormi idey vzniku profesionálnej scény vo Zvolene boli Ladislav Novomeský a Andrej Bagar. Základ umeleckého súboru novovzniknutého divadla sa sformoval z dvoch silných ochotníckych súborov – zo súboru Detvan vo Zvolene a zo súboru Andreja Sládkoviča v Banskej Bystrici. Divadlo formovali výrazné osobnosti a neopakovateľné talenty, ktoré mu vtlačili vysokú umeleckú pečať a kvalitu. V začiatkoch to bol žiak významného pražského divadelníka E. F. Buriana režisér A. Noskovič, Mária Markovičová, Karol Badáni, Zorka Paulendová, Valéria Čaplová-Paulovičová, Magda Matrtajová, Andrej Mojžiš, ku ktorým sa pridali prví absolventi vysokých škôl umeleckého smeru, herci Juraj Sarvaš, Zlatica Gillová, Ivan Macho, Klára Dubovicová a režiséri I. Ciel, V. Petruška, F. Rell, M. Hollý, M. Paulíny-Tóthová, M. Lokvencová-Husáková, I. Lichard, O. Haas, M. Pietor, I. Petrovický a ďalší. Utvárali základy divadla v náročných podmienkach a so sťaženými dispozíciami. Výrazným formovateľom divadla sa stal dramaturg J. Tréger, ktorého pozornosť sa sústredila najmä na pôvodnú slovenskú tvorbu. V sedemdesiatych rokoch bolo úspešné obdobie dialógu dvoch režisérov – umeleckého šéfa P. Jezného a J. Chundelu. V tomto období vznikol aj letný divadelný festival Zámocké hry zvolenské, ktorého prvou oficiálnou premiérou bola v roku 1974 Zeyerova hra Radúz a Mahuliena. Divadlo sa ani v histórii neupriamovalo na jednu divácku vrstvu, jeho cieľom bolo uvádzať hry s nábojom základných etických hodnôt, s posolstvom humanizmu, uvedomovania si ľudskej slobody a zároveň osobnej zodpovednosti za svoje činy. Ďalším zmysluplným viacročným dialógom režisérov bola spolupráca A. Turčana a M. Petericha v osemdesiatych rokoch. Po Nežnej revolúcii v roku 1989 nastalo dynamické obdobie, v ktorom sa vystriedali viacerí hosťujúci režiséri – M. Oľha, J. Pražmári, O. Katuša, Ľ. Majera, M. Babiak, K. Spišák, Ľ. Paulovič, J. Sládeček a ďalší. Obdobie formované dramaturgiou M. Fehéra prinieslo aktivizovanie štúdiového priestoru divadla, inscenácie s poetikou s filozofickým akcentom i úspešné slovenské muzikály uvádzané v rámci Zámockých hier zvolenských, ktoré vzišli z pera Ľ. Feldeka, s hudbou E. Gnotha, réžiou K. Spišáka a dramaturgiou M. Fehéra. V treťom tisícročí formuluje dramaturgia divadla nosné témy repertoáru a spomedzi hosťujúcich režisérov viacerí nadväzujú na svoje predošlé inscenácie a systematicky pokračujú v spolupráci s umeleckým súborom. Herecký súbor je generačne rozvrstvený od skúsených bardov po čerstvých absolventov umeleckých škôl. DJGT spolupracuje tiež s hosťami a študentmi Akadémie umení v B. Bystrici. Viackrát sa uskutočnili interné prehliadky inscenácií DJGT, ktoré v koncentrovanej podobe predstavili rôzne herecké polohy členov súboru a prierez aktuálnymi hrami. Prehliadky hodnotili teatrológovia a divadelní praktici, prítomní boli tiež študenti umeleckých škôl, čím sa vytvorila platforma pre spätnú väzbu. DJGT cielene vytvára podmienky pre vznik nových dramatických diel; zaujímavým počinom bol Slovenský autorský rok 2013, počas ktorého mali premiéru pôvodné slovenské hry písané priamo pre súbor DJGT.

 

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ DJGT

DJGT zaznamenáva svoju činnosť a významné osobnosti vlastnými publikáciami, ktoré sú dostupné širšej diváckej aj odbornej verejnosti. K najnovším publikáciám patria: Publikácia CESTOU K ŠESŤDESIATKE (2009), ktorá mapuje históriu divadla pri jeho 60-ročnom jubileu. Publikácia ZÁMOCKÉ HRY ZVOLENSKÉ – 40 ROKOV FESTIVALU S DOTYKOM HVIEZD (2013), ktorá zaznamenáva históriu festivalu ZHZ a do života bola uvedená na jubilejnom „rubínovom“ 40. ročníku festivalu. Publikácia ŠTEFAN HUDÁK – DVORNÝ SCÉNOGRAF ZÁMOCKÝCH HIER ZVOLENSKÝCH (2014) zachytáva desať zámockých inscenácií a tvorbu výtvarníka Štefana Hudáka pre DJGT a ZHZ. Ostatná publikácia DJGT vzdáva hold dlhoročnej hereckej legende, ktorej meno je neodmysliteľne späté so zvolenským divadlom. Herec Andrej Mojžiš oslávil v októbri 2015 životné jubileum 90 rokov a pri tejto príležitosti uzrela svetlo sveta obsažná publikácia ANDREJ MOJŽIŠ – RYTIER V SLUŽBÁCH DIVADLA (2015). DJGT tiež vydáva programový bulletin ku každej inscenácii a informácie o dianí pravidelne zverejňuje na svojej webstránke.

 

ZÁVER

Divadlo ako umenie je jedinečné, ako jedno z mála prináša vzájomný živý kontakt tvorcov a divákov. Deje sa tu a teraz. Je neuchopiteľné; o to intenzívnejšiu stopu zanecháva v dušiach divákov. Divadlo J. G. Tajovského vo Zvolene nesie pomyselnú štafetu divadelného umenia a delí sa o ňu s divákmi. Venuje sa témam, ktoré rezonujú na divadelných doskách od úsvitu dejín, ale i aktuálnym témam, ktoré prináša tretie tisícročie. DJGT si váži pozitívny vzťah verejnosti k divadlu a dialóg so svojimi divákmi pokladá za kľúčový.