Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene ako správca majetku BBSK  nemá vyhlásenu k  žiadnu  OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ