Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene ako správca majetku BBSK  vyhlasuje OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ 

1. Opakovaná verejná obchodná súťaž na prenájom nebytových priestorov – časť Divadelného klubu na webovom sídle BBSK v termíne od 1.10.2018 do 15.10.2018

na stiahnutie :Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene ako správca majetku BBSK vyhlasuje týmto OPAKOVANÚ OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na prenájom nebytových priestorov – časti Divadelného klubu.

2. Verejná obchodná súťaž na prenájom nebytových priestorov – miestnosť č. 003 na webovom sídle BBSK v termíne od 1.10.2018 do 15.10.2018 

na stiahnutie: Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene ako správca majetku BBSK vyhlasuje týmto OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na prenájom nebytových priestorov – miestnosť č. 003.

3. Verejná obchodná súťaž na prenájom nebytových priestorov – garáž na webovom sídle BBSK v termíne od 1.10.2018 do 15.10.2018

na stiahnutie: Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene ako správca majetku BBSK vyhlasuje týmto OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na prenájom nebytových priestorov – garáž.