Milan Uhde, Miloš Štědroň: BALADA PRE BANDITU

Živelný príbeh o divokosti v srdci a zbojníckej cti.

 

Dramaturgia  
Scéna  
Kostýmy  
Hudba  
Réžia Peter Palík
   
PREMIÉRA    

na otvorení 45. ročníka Medzinárodného letného divadelného festivalu ZÁMOCKÉ HRY ZVOLENSKÉ

OSOBY A OBSADENIE:  
   
   
   
   
   
   
Kultová hra s piesňami o divokosti v srdci, zbojníckej cti, slobode, vášňach, bojoch, láske a zrade. Známy príbeh rebelujúceho zbojníka Nikolu Šuhaja je romantickým aj drsným pohľadom do minulosti, kedy sa prepájala sila prírodných živlov so živelnosťou v človeku. Inscenácia prináša veľké herecké obsadenie a vyhrotené emócie v naturálnom prostredí. Premiéra slávnostne otvorí 45. ročník Medzinárodného letného divadelného festivalu Zámocké hry zvolenské.