Vážení diváci,
na základe opatrení  Ústredného krízového štábu  súvisiacich so šírením ochorenia COVID – 19 Divadlo Jozefa Gregora Tajovského od 15.10.2020 R U Š Í  všetky plánované predstavenia a podujatia až DO ODVOLANIA.

Pokladňa DJGT je  od 26.10.2020 do 3.11.2020 ZATVORENÁ

O vrátenie vstupného je možné požiadať, písomne mailom na [email protected]   alebo telefonicky na tel.č. 0905 932 246. Zároveň je potrebné uviesť číslo rezervácie, meno a IBAN.

Vstupné za neodohraté predstavenia bude DJGT na základe požiadania (vracať do 15.11.2020. Po tomto termíne nebude možné o vrátenie vstupného žiadať.

Vo Zvolene: 26.10.2020