Významné jubileum v tomto roku zaznamená i Medzinárodný letný divadelný festival Zámocké hry zvolenské, ktorého päťdesiaty ročník významne obohatí kultúrnu ponuku mesta a regiónu v dňoch 7. – 16. júna. Na jeho začiatku v priestoroch SNG Zámok Zvolen bude vernisáž tematickej výstavy, ktorá vznikla v spolupráci s Divadelným ústavom. Zlaté jubileum bude aj súbežným  leitmotívom festivalu ZHZ s mottom OTVORENÉ HORIZONTY. Slávnostné výročie  vyvrcholí v sále DJGT večerným galakoncertom 15. júna, počas ktorého si divadlo a jeho hostia i diváci netradične zrekapitulujú festivalové polstoročie.