Katarína Kucbelová – Peter Palik: ČEPIEC

Živé divadelné metafory inšpirované knihou o autentickom hľadaní svojich koreňov

Inscenácia ČEPIEC začína podobne ako kniha. Katka opúšťa rušné mesto a prichádza na Šumiac, kde ju očakáva jedna z posledných žien, ktorá ešte vie ušiť tradičný šumiacky Čepiec. Túto ženu bude volať Iľka a bude sa u nej učiť tento čepiec ušiť. Spomienky oboch žien sa prelínajú a Katka nachádza viacero paralel so svojím životom. Tiež spoznáva život vo vyľudňujúcej sa obci a je konfrontovaná s ich každodennými problémami. Niektoré vyplývajú z povrchného čiernobieleho myslenia, iné zo strachu odhodiť ochranný obal a odhaliť vnútro.

Pulzujúca živá inscenácia je vytvorená netradičnou kombináciou činoherného divadla s výrazovým pohybom, choreografiou, reprodukovanou aj živou hudbou, spevom a atmosférickými projekciami. Divadelné obrazy sledujú Katku v cykle roka a vytvárajú mozaiku konkrétnych i nadčasových zážitkov. Šitie sa miestami stáva terapiou a pomenúvajú sa popri ňom aj zamlčané a tabuizované témy, dôležité pri hľadaní vlastných koreňov.

Kniha autorky Kataríny Kucbelovej Čepiec získala od svojho vydania v roku 2019 mnohé významné ocenenia. Nevšedné beletristická prvotina autorky, ktorá dovtedy vydala štyri básnické zbierky, zaujala pútavým oscilovaním medzi úprimnou osobnou spoveďou a objektívnym zachytením postrehov o ľudovom folklóre, o spolužití Šumiačanov s Rómami, o stereotypoch, vrátane tých, v ktorých sama žila. Otvorene priznáva, že k folklóru má zdržanlivý vzťah, poctivo však hľadá jeho pôvodnú dušu a načúva jeho odkazu.

Peter Palik ako režisér a dramatizátor vytiahol z knihy Čepiec tie najinšpiratívnejšie motívy. Viaceré z nich sa týkajú regiónu, v ktorom Divadlo Jozefa Gregora Tajovského pôsobí, keďže dej sa odohráva v obci Šumiac pod Kráľovou hoľou a autorkine spomienky sa dotýkajú detstva v Banskej Bystrici. Témy rezonujúce v regionálnom i celospoločenskom meradle sú zobrazené reportážnym neposudzujúcim pohľadom.

Zámerom inscenácie je podporiť cez pútavé divadelné obrazy súčasného príbehu rozvoj senzitívnosti, tolerancie a kritického myslenia u divákov vrátane študentov vo veku, kedy sa stávajú súčasťou spoločnosti. Odhaľovaním predsudkov, stereotypov a povrchného uvažovania je inscenácia Čepiec súčasťou 72. divadelnej sezóny DJGT v znamení demaskovania.

plagat CEPIEC

PREMIÉRA: 17. máj 2021 
Dĺžka predstavenia: 90 minút bez prestávky
Odporúčame od 15 rokov
foto inscenácie  a foto plagát: Vanda Mesiariková

OSOBY A OBSADENIE

Katka Tereza Kmotorková (Slavkovská) a.h
Iľka Dana Karolová
Mladá Iľka Mária Knoppová
Gizela, Iľkina svokra Svetlana Hank Sarvašová
Iveta, Iľkina matka, Katkina matka Iveta Marcineková
Iľkin otec, Režisér Ondřej Daniš
Iľkin muž, Reportér, Rómsky chlapec Daniel Výrostek
Psychologička, Suseda Lucia Letková
Jano, Fujarista Juraj Smutný
Milan, Varínčan, Policajt Marek Rozkoš
Pán, Rómsky chlapec Ján Marcinek, a.h.
Šumiačania, Rómovia, muži, ženy, deti, chór všetci

INSCENAČNÝ TÍM

Réžia Peter Palik
Dramaturgia Uršuľa Turčanová
Scéna Peter Palik
Kostýmy Viktória Csányiová
Projekcie Veronika Šmírová
Hudba Martin Geišberg
Hudobná spolupráca Daniel Špiner
Pohybová spolupráca, choreografie Libuša Bachratá
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Inscenáciu finančne podporilo Občianske združenie KLUB PRIATEĽOV DJGT

PODCASTY O ČEPCI (všetky podcasty s tvorcami)