Marián Andrísek

Marián Andrísek

Marián Andrísek pochádza z Nitry, kde začínal v Divadielku na 8mičke a DS Dietta pri ZUŠ Rosinského. Neskôr si zahral v Divadle Pôtoň. Stál pri jeho transformácií z amatérskeho na profesionálny súbor. Počas tohto obdobia bol prijatý na Akadémiu umení v Banskej Bystrici, kde vyštudoval herectvo. V akademickom roku 2005/2006 absolvoval ročnú stáž na prestížnej Varšavskej akadémií v odbore bábkové umenie. Počas štúdia herectva hosťoval v BDNR v BB, Štátnej opere v BB, v SKD v Martine aj v Mestskom divadle v Žiline. Po absolvovaní štúdia pôsobil v Starom divadle v Nitre. V DJGT vo Zvolene naštudoval v roku 2011 dve inscenácie: Snehulienka a sedem trpaslíkov a Kupec benátsky. Neskôr pôsobil v Divadelnom centre v Martine. Následne zamieril opäť do Divadla Pôtoň, s ktorým v roku 2012 naštudoval inscenáciu PSOTA, ktorá získala dve nominácie na cenu DOSKY. Momentálne pôsobí vo viacerých nezávislých divadlách. Venuje sa dabingu, tvorbe reklamných spotov, moderovaniu, televíznej tvorbe a všetkému ďalšiemu, čo tvorba herca na voľnej nohe prináša. Od septembra 2019 pracuje aj ako zdravotný klaun v o.z. ČERVENÝ NOS Clowndoctors. V DJGT aktuálne hosťuje v inscenácii TICHÁ NOC, TMAVÁ NOC v postave Karola Kršku a alternuje postavu študenta Boukala v inscenácii ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA a postavu Oreba Danka v inscenácii BALADA PRE BANDITU.


Inscenácie
Postavy
TICHÁ NOC, TMAVÁ NOC KAROL KRŠKA
ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA DANIEL BOUKAL, poeta a estét
BALADA PRE BANDITU OBER DANKO