Dôležité  informácie  pri  návšteve divadla

DIVADLO J.G. TAJOVSKÉHO  BUDE FUNGOVAŤ V REŽIME ZÁKLAD

Divadlo Jozefa Gregora Tajovského (ďalej „DJGT“)  sa riadi aktuálne platnými právnymi predpismi  a  aktuálnou Vyhláškou 24/2022 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

V súvislosti s novou  Vyhláškou oznamujeme divákom, že DJGT funguje v režime ZÁKLAD a  v plnej kapacite sály a Štúdia DJGT (330 miest, 90 miest)

Vstup je pre všetkých divákov a nebude kontrolovaný. Účastníci divadelného podujatia sú povinní mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom.

Prosíme vás tiež o dodržanie nasledovných pravidiel:

  • do budovy divadla vstupujte len V RESPIRÁTORE
  • prekrytie horných dýchacích ciest dodržte POČAS CELÉHO POBYTU v budove divadla a aj počas predstavenia
  • pri vstupe do budovy divadla vykonajte DEZINFEKCIU RÚK
  • je zakázané PODÁVANIE RÚK
  • dodržujte ROZOSTUPY

Ďakujeme Vám za porozumenie, urobíme všetko pre to, aby ste sa v divadle cítili bezpečne a príjemne.

Prosíme divákov, aby priebežne sledovali epidemickú situáciu a stránku  Divadla J. G. Tajovského

www.djgt.sk

aktualizované: 26.2.2022