PODPORTE SVOJE DIVADLO.

Milí občania, divadelníci a priatelia Divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene – obraciame sa na Vás s prosbou o podporu prostredníctvom poskytovania finančných darov, venovaním 2 % z vašich daní, a tiež vašim členstvom v občianskom združení „OZ KLUB PRIATEĽOV DJGT“. V prípade akéhokoľvek záujmu o podporu OZ nás kontaktujte na e-mailovej adrese: [email protected].

VYHLÁSENIE – TLAČIVO  k 2% (Tu) 

Prvoradým cieľom Občianskeho združenia KLUB PRIATEĽOV DJGT  je podporiť vznik nových dramatických a hudobno-dramatických textov a predovšetkým prípravu, realizáciu a naštudovanie nových divadelných inscenácií v Divadle J.G. Tajovského vo Zvolene a tak sa podieľať na rozvoji kultúrneho povedomia obyvateľov a návštevníkov mesta Zvolen a ďalších miest a obcí banskobystrického regiónu.

Dovoľujeme si Vás požiadať o podporu našej novej tvorby poukázaním 2% (3%) podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej a fyzickej osoby podľa § 50 a 52 ods. 26 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov. Budeme radi, keď naše združenie podporia aj Vaši priatelia a známi. Ďakujeme.