Aero

Aero je o vzťahu k lietaniu, k pohybu vo vzduchu => prúdenie rozhýbava rôzne materiály => vzduchové vibrácie tvoria hudbu => vzdušné laboratórium pre deti od 1,5 do 5 rokov, ich rodičov  a všetkých, ktorí majú chuť si uletieť =>

Scéna a kostýmy: Ivana Macková
Hudba: Matej Háasz
Svetelný dizajn: Milan Slama
Dramaturgická spolupráca: Mária Danadová
Réžia: Monika Kováčová

Účinkujú: Mária Danadová a Juraj Smutný

Predstavenie AERO vytvorilo nezávislé divadelné zoskupenie ODIVO spolupráci s tvorcami a tvorkyňami z rôznych umeleckých odvetví vytvára inovatívne autorské a bábkové projekty pre všetky vekové kategórie. Divadelný jazyk zoskupenia inklinuje k medzidruhovým umeleckým prejavom a je založený na symbióze vyjadrovacích prostriedkov: prepracovaná vizuálna zložka, originálna práca s bábkou, využitie prvkov pohybového divadla, živá hudba a performancia.

Foto: Ján Chmelík

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia