Anna Franková: DENNÍK ANNY FRANKOVEJ
Unikátny príbeh dospievajúcej Anny prenesený zo stránok denníka na divadelnú scénu.

Denník Anny Frankovej sa veľmi rýchlo zaradil medzi najpútavejšie diela na tému holokaustu a druhej svetovej vojny. K nadčasovosti prispel výrazne aj fakt, že nejde o literárnu fikciu, ale o autentický, zázrakom zachovaný denník. Originálna nová dramatizácia Júlie Rázusovej tlmočí citlivý i humorný jazyk denníkových zápiskov do sviežeho javiskového diela blízkeho i dnešnej dobe.

(viac…)

Ospravedlňujeme sa. Online registrácia pre túto udalosť bola uzavretá.