Dorota Maslowska: DVAJA ÚBOHÍ RUMUNI HOVORIACI PO POĽSKY

Dorota Maslowska je originálna a inšpiratívna poľská dramatička a prozaička, ktorá citlivo reaguje na dynamické zmeny dnešného sveta. Jedinečné obrazy jej hier prekvapujú tvorcov a divákov uchopením tém i nečakanými zvratmi.

V umeleckej tvorbe renomovaného režiséra a divadelného pedagóga Ľuboslava Majeru tiež rezonujú kontrasty súčasného sveta. V Štúdiu DJGT spolu s hrdinami inscenácie odhalíme nečakané súvislosti a vzrušujúci svet hry Dvaja úbohí Rumuni hovoriaci po poľsky.
Na inscenácii výtvarne participujú výtvarník Peter Petrinec ako spoluautor scény a kostýmy dotvára divadelný tvorca a pedagóg Richard Sanitra.

Divadelnej verejnosti  v 71. sezóne priblížime ďalšiu netradičnú tvorbu z priestoru V4, ktorá  zaujímavým spôsobom artikuluje výsostne aktuálne témy modernej spoločnosti.


PREMIÉRA: 03.04.2020
Dĺžka predstavenia:
Odporúčame od 18 rokov
Inscenácia obsahuje expresívne výrazy.
Foto: 

OSOBY A OBSADENIE

Džina Iveta Marcineková
Parcha Juraj Smutný
Šofér Richard Sanitra
Barmanka Lucia Letková
Žena Dana Karolová
Policajt, Vladimír, Dedko Marek Rozkoš

INSCENAČNÝ TÍM

Réžia a výprava Ľuboslav Majera
Preklad Bohdana Sprušanská
Dramaturgia Ján Chalupka
Scéna Peter Petrinec
Kostýmy Richard Sanitra