cover HAUERLAND

Hauerland - 01/06/2023 (18:30)


Peter Palik: HAUERLAND

Divadelná rekonštrukcia následkov dramatických udalostí po roku 1945, ktoré narušili spolunažívanie tunajšej slovenskej a nemeckej entity. Ďalšia inscenácia v repertoári DJGT zameraná na zaujímavé a nedostatočne známe lokálne dejiny. Hauerland je historizujúci názov pre nemecký jazykový ostrov na strednom Slovensku (v okolí Kremnice a Nitrianskeho Pravna), v preklade znamená rúbanisko – čistinu, ktorá vznikla klčovaním lesa. Projekt Hauerland nadväzuje na naše inscenácie Tichá noc, tmavá noc, Polnočná omša alebo Čepiec.

Nemeckí prisťahovalci, ktorí prichádzali na pozvanie úradov v uplynulých storočiach, prispeli k urýchlenému rozvoju spoločenského charakteru slovenskej majority. Stopy karpatských Nemcov sú v architektúre našich miest a obcí, hospodárskom vývoji, spoločnej (hmotnej i nehmotnej) kultúre na Slovensku. Počas druhej svetovej vojny sa dovtedajší spoluobčania preskupovali na základe etnického a ideologického princípu. Po porážke hitlerovského fašizmu bola väčšina karpatských Nemcov na základe kolektívnej viny zbavená občianskych práv a násilne vysťahovaná. Mnohé z obetí a ich potomkovia následkom dlhodobého ignorovania a relativizovania boľavej historickej témy dodnes zámerne popierajú svoju identitu a korene.

(viac…)

For a better experience, certain features of javascript area required. Currently you either do not have these features, or you do not have them enabled. Despite this, you can still purchase your tickets, using 3 simple steps.

KROK 1: Select the seat you wish to purchase tickets for, then click Rezervovať

KROK 2: Below, select the type of ticket you wish to purchase, enter the number of tickets you wish to purchase, then click Rezervovať

KROK 3: Finally, once you have successfully Reserved your Tickets, click Pokračovať do košíka to complete your order.

ROK 1: Zvoľte cenu a množstvo:

Select a seat: