Prvá zvolenská dychovka Vás pozýva na
NOVOROČNÝ KONCERT

Sólisti:
Anka Jakubíková
Jaroslav Knápek
Ľuboš Kovačech

Vstupenky si môžete rezervovať v pokladni DJGT na tel. čísle 045/55 51 226 alebo na emailovej adrese: [email protected] 
Vstupenky sa nedajú zakúpiť ani rezervovať online.
Zakúpiť ich môžete v pokladni DJGT len v HOTOVOSTI.

cena vstupenky: 4,-€ (zľavy neplatia)

We are sorry. There are currently no tickets available for this event. Check back soon!