_predstavením_aubb

ZHZ_2022 NAŠA TRIEDA - 06/06/2022 (10:00)

0. jún 2022 o 10:00 /pondelok/, sála DJGT

DIVADLO AKADÉMIE UMENÍ BANSKÁ BYSTRICA

Tadeusz Słobodzianek: NAŠA TRIEDA

Na pozadí reálnych historických udalostí Tadeusz Słobodzianek zachytáva poľsko-židovské vzťahy spolužiakov jednej triedy, a to pred, počas a po vojne. Pravdepodobne najzávažnejšou udalosťou, ktorá otrasie vzťahmi kolektívu a rozdelí ho na dva samostatné tábory, sa v príbehu hry stáva pogrom spáchaný zo strany Poliakov na Židov, konkrétnejšie zo strany vlastných rovesníkov. Inscenáciu hry Naša trieda – s podtitulom Gens una sumus (v preklade z latinčiny Sme jeden rod alebo Sme jedna rodina) – uviedlo Divadlo Akadémie umení v Banskej Bystrici v slovenskej premiére v roku 2021 s poslucháčmi tretieho ročníka bakalárskeho stupňa Katedry herectva FDU AU. Pod režijným vedením prof. Mgr. Ljuboslava Majeru si kládli zásadné otázky: „Kto má pravdu, a kto nie? Má každý vlastnú pravdu? A je to v poriadku?“ Javiskové spracovanie Słobodziankovej hry poukazuje na stále prítomnú neochotu zmeniť naučený stereotyp vnímania a akceptovať rozdielnosti čo i len v rámci spoločného kolektívu jednej triedy.réžia, úprava, scénický dizajn a výber hudby: prof. Mgr. Ljuboslav Majera, pedagogické vedenie: doc. Jan Přeučil, Mgr. art. Richard Sanitra, ArtD., Mgr. art. Matúš Hollý, technická spolupráca: Marián Vereš, Jozef Mituch, Martin Matouš, Zlatica Sebelleiová

 obsadenie: Jana Kleinová, Lucia Ščecinová, Janka Balková, Andrea Süttöová, Samuel Teicher, Andrej Bílik / Lukáš Kečkeš, Lukáš Frankovič, Kevin Ivanko, Henrich Pittner, Filip Brišák, Richard Galdun 

Dĺžka predstavenia: 100 minút s prestávkou
vstupenky: 4,-€  (zľavnené vstupné  neposkytujeme)


For a better experience, certain features of javascript area required. Currently you either do not have these features, or you do not have them enabled. Despite this, you can still purchase your tickets, using 3 simple steps.

KROK 1: Select the seat you wish to purchase tickets for, then click Rezervovať

KROK 2: Below, select the type of ticket you wish to purchase, enter the number of tickets you wish to purchase, then click Rezervovať

KROK 3: Finally, once you have successfully Reserved your Tickets, click Pokračovať do košíka to complete your order.

ROK 1: Zvoľte cenu a množstvo:

Select a seat: