10. jún 2023 /sobota/

17:00 SNG Zámok Zvolen – kaplnka


Peter Mazalan

ICH HABE GENUG / UŽ STAČÍ

Divadelný projekt, ktorého cieľom je prispieť k diskusii o rovnosti a tolerancii medzi ľuďmi

Kantáta v spojení s textami Hermanna Hesseho sa v inscenácii stáva nahliadnutím do prežívania homosexuálne orientovaného človeka. Je tu Bachovo dielo zdanlivou estetizujúcou nádherou, ktorá ostáva iba formou na prekrytie pochýb, strachu alebo nedôvery? Je priam absurdné, že vôbec musíme spomínať, že homosexualita je téma, ktorá rozdeľuje. Je to niečo, čo by nemalo byť témou. Jeden projekt nepomôže toto nastavenie zvrátiť. Snaží sa poukázať na to, že byť homosexuálom nie je nič, čo by malo byť v najširšom zmysle slova diskvalifikujúce, vulgárne, nemravné alebo choré. Projekt nič nevysvetľuje a ani nemá ambíciu byť provokatívnym, protestným a explicitným.


Dĺžka predstavenia: 50 min. bez prestávky

vstupné : 15 € /zľava neplati /


koncept, réžia, spev, scéna: Peter Mazalan, Performancia: Ondřej Daniš, choreografia, tanec: Radoslav Piovarči, Lucia Bielik Horváthová, soundart: Fero Király, Zvuk: Igor Iliť, video: záznam Opery Štátneho divadla Košice (Auvid)

Husle: Ľubica Habart, Klavír: Silvia Urdová, Hoboj: Matúš Veľas