VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA

DIVADLO JOZEFA GREGORA TAJOVSKÉHO vypisuje konkurz na obsadenie pracovnej pozície

  • LEKTOR / LEKTORKA DRAMATURGIE
    Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte v termíne do 19. 08. 2022 do 14:00 h na adresu: Divadlo J.G. Tajovského, Divadelná 3, 960 01 Zvolen alebo e-mailom – [email protected], tel.: 5551 212, 5551 222
    Termín výberového konania 26. 08. 2022 v budove DJGT

Viac informácií nájdete https://djgt.sk/volne-pracovne-miesta-2/