Cíťte sa u nás bezpečne

Oznam pre divákov v súvislosti s ochorením COVID-19

Vážení diváci,

vzhľadom na opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR platné od 1. 9. 2020 pre organizovanie hromadných podujatí vás pri vstupe do interiérov Divadla J. G. Tajovského žiadame o dodržanie nasledovných protiepidemiologických nariadení:

  • do budovy divadla vstupujte len V OCHRANNOM RÚŠKU alebo jeho adekvátnej náhrade
  • prekrytie horných dýchacích ciest dodržte POČAS CELÉHO POBYTU v budove divadla a aj počas predstavenia
  • pri vstupe do budovy divadla vykonajte DEZINFEKCIU RÚK
  • z prípade, že máte príznaky akútneho respiračného ochorenia (nádcha kašeľ, horúčka) ste povinný ostať v domácej izolácii
  • je zakázané PODÁVANIE RÚK

Úradom verejného zdravotníctva SR  je odporúčané,  počas vášho pohybu v priestoroch budovy divadla zachovanie odstupu 2 metrov od osôb, ktoré s vami nezdieľajú jednu domácnosť. Je odporučené sedenie s vynechaným miestom medzi každou skupinou pochádzajúcou z jednej domácnosti. Keďže divadlo zabezpečuje predaj vstupeniek v časovom predstihu, rešpektuje vaše usadenie v sále  a už vydané vstupenky.

Dodržiavame  všetky nariadenia vzťahujúce  sa na vykonávanie častej dezinfekcie priestorov, dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov, toaliet a  zaisťujeme dávkovače s alkoholovou dezinfekciou pri vstupe do budovy divadla a zabezpečujeme dostatočné vetranie priestorov.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa vášho usadenia v sále alebo v štúdiu, či prípadnej požiadavky na zmenu usadenia, prosíme, neváhajte sa  obrátiť na našich uvádzačov/uvádzačky alebo službu konajúceho zamestnanca divadla.

Ďakujeme.

Aktuálne opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky platné od 1. 9. 2020 nájdete na stránke http://www.uvzsr.sk/