www.osobneudaje.sk 

 

Kontaktné údaje prevádzkovateľa
Divadlo Jozefa Gregora Tajovského
Divadelná 1727/3
960 01 Zvolen
Telefón: +421 45 5551 203, +421 45 5551 212
Elektronická adresa: [email protected]