Divadlo J. G. Tajovského zverejňuje informáciu o prebytočnom a neupotrebiteľnom hnuteľnom majetku BBSK vo svojej správe: