Divadlo J. G. Tajovského zverejňuje informáciu o prebytočnom a neupotrebiteľnom hnuteľnom majetku BBSK vo svojej správe:

Ponuka neupotrebiteľného hnuteľného majetku
V zmysle Zásad hospodárenia s majetkom BBSK Poriadok č. 001/2020/ODDSM001/2020 z 27.2.2020 a Dodatku č. 2 k Zásadám hospodárenia s majetkom BBSK z 27.9.2021, podľa oddiel V., článok 15, odst. 6. Vás zverejňujeme informáciu o neupotrebiteľnom hnuteľnom majetku BBSK v nadobúdacej hodnote nad 500 €, v správe Divadla J.G.Tajovského, Divadelná 1727/3, 960 01 Zvolen.

Viac informácií nájdete TU.