Divadlo J. G. Tajovského zverejňuje informáciu o prebytočnom a neupotrebiteľnom hnuteľnom majetku BBSK vo svojej správe:

V súčasnej dobe nie je v ponuke neupotrebiteľný majetok.