Divadlo J. G. Tajovského vo Zvolene zverejňuje informáciu o neupotrebiteľnom hnuteľnom majetku BBSK vo svojej správe