Divadlo J. G. Tajovského v tomto období nezverejňuje informáciu o prebytočnom a neupotrebiteľnom hnuteľnom majetku BBSK vo svojej správe