PLÁN VO

Príkaz č.013/2018/ODDVO upravujúci postupy a procesy pri zadávaní zákaziek podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní

 

 

ARCHÍV VO