Divadlo Jozefa Gregora Tajovského, Divadelná 1727/3, 960 01 Zvolen

nevyhlasuje
v súlade s ust. § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

žiadne výberové konanie