Navštívte nás ešte dnes

Vyberte si z  ponuky predstavení nášho divadla. Každým predstavením vám dávame kúsok seba.

DIVADLO VO VIRTUÁLNOM PRIESTORE

PODCAST   DJGT

DIVADLO JOZEFA GREGORA TAJOVSKÉHO VO ZVOLENE

Je silnou a uznávanou kultúrnou inštitúciou s bohatou históriou, profesionálnou kvalitou a vysokým umeleckým prínosom. Pôsobí ako najväčšia kultúrna inštitúcia v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja a je vedené ako repertoárové divadlo orientované na širokú vrstvu publika.

Občianske združenie OZ KLUB PRIATEĽOV DJGT

Ľudia, ktorí si vážia doterajšiu činnosť a 70. ročnú históriu Divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene a ktorým leží na srdci ďalší rozvoj činoherného divadla vo Zvolene a celom banskobystrickom regióne, spojili sily a založili „OZ KLUB PRIATEĽOV DJGT“.

Divácka anketa MOTÝĽ

Počas divadelnej sezóny máte možnosť hlasovať za najpopulárnejšiu herečku,  herca a inscenáciu DJGT v aktuálnej divadelnej sezóne. Platné anketové lístky budú zaradené do žrebovania o atraktívne ceny v rámci septembrového galavečera MOÝĽ.

ZÁMOCKÉ HRY ZVOLENSKÉ

DIVADELNÝ OPEN-AIR FESTIVAL 

Medzinárodný letný divadelný festival Zámocké hry zvolenské (ZHZ) je najstarším divadelným plenérovým festivalom na Slovensku.

Partneri