Divadlo Jozefa Gregora Tajovského

Divadelná 1727/3, 960 01 Zvolen
ako správca majetku Banskobystrického samosprávneho kraja nevyhlasuje

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ