Divadlo Jozefa Gregora Tajovského ako správca majetku BBSK VYHLASUJE OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka

Verejná obchodná súťaž na prenájom nebytových priestorov – garáž v termíne od 19.7.2022 do 8.8.2022

Divadlo Jozefa Gregora Tajovského ako správca majetku BBSK vyhlasuje týmto OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na prenájom nebytových priestorov – garáž.

Verejná obchodná súťaž na prenájom nebytových priestorov – miestnosť č.003 v termíne od 19.7.2022 do 8.8.2022

Divadlo Jozefa Gregora Tajovského ako správca majetku BBSK vyhlasuje týmto OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na prenájom nebytových priestorov – miestnosť č.003.