Divadlo Jozefa Gregora Tajovského ako správca majetku BBSK vyhlasuje týmto OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na odpredaj zájazdového autobusu MAN.

Predmetom súťaže je prebytočný hnuteľný majetok :  autobus MAN RHC 414-12M LION COAC
(viac informácii nájdete TU)