„VIANOCE U GREGORA“

V Divadle Jozefa Gregora Tajovského sa uskutočnil 1. ročník benefičného koncertu pod názvom „Vianoce u Gregora“. Prvý ročník organizátori koncertu venovali pomoci a podpore pre Občianske združenie Návrat –  Centrum Banská Bystrica. Celkový výťažok z finančnej podpory poputuje tomuto občianskemu združeniu venujúcemu sa návratu opustených detí do rodín. Kvôli pandemickej situácii sa tento rok koncert odohral cez facebookovú stránku DJGT formou livestreamu.

Účinkujúci umelci vystúpili na koncerte bez nároku na honorár. Všetky vyzbierané dobrovoľné príspevky od divákov koncertu budú odovzdané OZ Návrat. Účinkovali členovia umeleckého súboru DJGT Veronika Slamková, Ondřej Daniš, Juraj Smutný, Mária Knoppová, Jana Pilzová, Dominika Výrostek Misárová, Vladena Škorvagová. Zapojili sa aj ďalší talentovaní umelci z nášho regiónu – Anna Rejková, Ľubomír Richter, Radoslav Václavík, Štefan Lepieš, Monika Timočková, spevácka skupina Hojana , súrodenci Ferkovci a študenti Akadémie umení v Banskej Bystrici Janka Balková, Filip Brišák

Sme si vedomí ťažkej situácie, ktorá na Slovensku vládne, no napriek tomu sú tu aj iné veci, potreby a ľudia, ktorí potrebujú našu podporu a záujem. Spojte sa s nami, aby sme spoločne pomohli a zároveň sa umelecky obohatili a potešili. „Vianoce u Gregora“ môžu, aj s vašou pomocou, prispieť k prežitiu skutočných Vianoc tých najzraniteľnejších.

Ďakujeme všetkým partnerom a spolupracovníkom.

Iniciátorkou myšlienky usporiadať benefičný koncert je herečka DJGT Katarína Rozkošová a Dana Karolová

Foto: Peter Zbončák Photography