Zaujímajú nás vaše skúsenosti a návrhy

Milé návštevníčky, milí návštevníci,
pomôžte  získať spätnú väzbu na služby, ktoré Banskobystrický samosprávny kraj so svojimi 22 kultúrnymi inštitúciami v zriaďovateľskej pôsobnosti ponúka.

Informácie, ktoré uvediete v dotazníku, sú anonymné a pomôžu  pri zlepšovaní práce a kvality poskytovaných služieb v  divadlách, knižniciach, múzeách, galérii, osvetových strediskách a hvezdárni.

Dotazník, prosíme, vyplňte do 30. novembra 2019.

Viac informácií a dotazník nájdete na priloženej linke

Dotazník spokojnosti s kultúrnymi službami – zaujímajú nás vaše skúsenosti a návrhy

Ďakujeme