Poverený riaditeľ DJGT

Poďakovanie Jane Raffajovej