POĎAKOVANIE

Dňa 31. augusta 2022 ukončila svoje pôsobenie dlhoročná riaditeľka Divadla Jozefa Gregora Tajovského Ing. Jana Raffajová z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku.

Do DJGT nastúpila Jana Raffajová 2. januára 2000. Prvých jedenásť rokov pôsobenia v divadle zastávala funkciu prevádzkovej manažérky divadla.

Na post riaditeľky DJGT nastúpila po úspešnom výberovom konaní v roku 2011. Súbežne s následným realizovaním konceptu vnútornej transformácie DJGT zintenzívňovala vzájomnú spoluprácu so slovenskými i zahraničnými profesionálnymi divadlami, divadelnými inštitúciami a asociáciami. Výrazne sa pričinila o dlhodobú ekonomickú a aktuálnu umeleckú stabilizáciu DJGT v zložitých podmienkach, ktoré často nežičili kultúre a regionálnemu divadlu. Obdobie jej riaditeľovania bolo tiež v znamení realizácie odvážnych umeleckých vízií ako bol Rok slovenského divadla alebo prvé uvedenie imerznej inscenácie Tichá noc, tmavá noc v profesionálnom slovenskom divadelníctve vôbec. V tomto kontexte bola premiéra nadčasovej inscenácie Denník Anny Fankovej v roku 2016 ráznou umeleckou odpoveďou DJGT na nárast extrémistických politických ideí v bezprostrednom okolí. Z pozície vedúcej osobnosti iniciovala interné prehliadky inscenácií na získanie vzácnych kritických reflexií. Po celý čas prepájala zvolenské divadlo s inštitúciami, médiami a divákmi v meste i regióne. Spolu s umeleckým vedením DJGT Jana Raffajová manažérsky nasmerovala dlhodobý projekt progresívnej transformácie festivalu Zámocké hry zvolenské.

Jane Raffajovej sa za uplynulých jedenásť rokov podarilo z Divadla Jozefa Gregora Tajovského vybudovať rešpektovanú a flexibilnú divadelnú inštitúciu, ktorá má svoje stabilné miesto v stredoslovenskom regióne ako i v slovenskom kultúrnom kontexte.

Za jej dlhoročné pôsobenie jej s úctou ĎAKUJEME.