Sme krajina

Petra Tejnorová, Marta Ljubková a kol.: SME KRAJINA: Príbeh ľudí, priehrady a času. Mottom 74. divadelnej sezóny 2022/2023 je DOMOV. Symbolizuje zámer sústrediť sa na témy v blízkom okolí, ktoré majú zároveň celospoločenskú platnosť. Unikátna inscenácia s názvom SME KRAJINA: Príbeh ľudí, priehrady a času, v réžii Petry Tejnorovej bude skúmať a reflektovať environmentálnu problematiku za použitia […]