Petra Tejnorová, Marta Ljubková a kol.:

SME KRAJINA: Príbeh ľudí, priehrady a času.

Mottom 74. divadelnej sezóny 2022/2023 je DOMOV. Symbolizuje zámer sústrediť sa na témy v blízkom okolí, ktoré majú zároveň celospoločenskú platnosť. Unikátna inscenácia s názvom SME KRAJINA: Príbeh ľudí, priehrady a času, v réžii Petry Tejnorovej bude skúmať a reflektovať environmentálnu problematiku za použitia inovatívnych tvorivých metód vyvíjaného (devised) autorského a kolektívneho divadla.

Krajina je záznam času a čas zaznamenáva aj divadlo. Predstavme si ju ako kalendár – späť ju nevrátime, ale je v nej zapísané všetko, čo sme kedy urobili a aj všetko, čo sa na zemi stalo dávno pred tým, ako sa na nej objavil človek. Dokážeme túto krajinu preniesť do divadla? Zaujíma nás sopečný pôvod zvolenskej oblasti, doba, keď sa hýbali tektonické dosky a formoval svet, v ktorom žijeme podnes. Zaujíma nás spôsob, akým do krajiny vstupuje človek – ako ju chce ovládnuť a skrotiť.

To všetko je možné pozorovať na osude Slatinky: vodného diela, dedinky i riečky. Slatinka je ekologický, ale hlavne spoločensko-politický odraz toho, ako žijeme. Je to sedem desiatok rokov hľadania, nachádzania a strácania, je to dráma občianskej zodpovednosti individuálnych osudov, dráma rieky a jej údolia.

V tejto dokumentárnej inscenácii vychádzame z vedeckých, dobových materiálov, záznamov diskusií, spomienok pamätníkov i hercov, aby sme divákom priniesli javiskovú esej o krajine,  ktorej sme všetci súčasťou…

Česká režisérka, autorka a performerka Petra Tejnorová má všestranné medzinárodné skúsenosti. V divadle skúma hranice možného, spochybňuje zažité stereotypné roly a aktívne experimentuje. Venuje sa dokumentárnemu, fyzickému a autorskému divadlu, tiež žánru live cinema a skúmaniu vzťahu divák – herec v dnešnej dobe. Vytvára autorské projekty a zároveň režíruje v popredných divadlách. Výrazný zástoj má aj vo vzdelávaní a v kontakte s mladými umelcami, keďže pôsobí aj ako pedagogička na KALD DAMU v Prahe. Táto inscenácia bude jej prvou spoluprácou s DJGT.

Inscenácia získala CENU DOSKY 2023 za Mimoriadny počin v činohernom divadle.
Premiéra: 17. marca 2023
Dĺžka predstavenia: 90 minút bez prestávky
Odporúčame od 15 rokov

Foto poster a foto inscenácie: Vanda Mesiariková 

INSCENAČNÝ TÍM

Réžia Petra Tejnorová
Dramaturgia Marta Ljubková
Sound design Jan Čtvrtník
Scéna a kostýmy Antonín Šilar
Videoprojekcia Erik Bartoš
Kamera Dominik Žižka
Strih Petra Maceridu

V inscenácií používame zábery z dokumentu Na vode (2001) režiséra Roberta Kirchhoffa – ďakujeme za povolenie

Petra Tejnorová:
Divadlo je jako Petriho miska

Její režijní tvorba se vyznačuje zkoumáním hranic uvnitř divadla jako místa pro koexistenci žánrů, zcizováním zažitých rolí, experimentováním s formami zpodobení skutečnosti i konfrontací názorových pólů. Šíře záběru její práce netradičně sahá od apelativního divadla využívajícího dokumentární postupy a technologicky náročné imerzivní formy live cinema k pohybovým a tanečním představením, ve kterých se sama nezdráhá účinkovat. Na české divadelní a taneční scéně představuje živý impulz k překonávaní někdy uměle budovaných hranic a nezanedbatelně přispívá k pronikání experimentujících forem divadla a tance k širší veřejnosti, tak zněji slova z nominace na cenu Česke divadelni DNA dvacateho ročniku festivalu Mala inventura, trefně zachycujici režijniho chameleona českeho divadla a přiležitostnou jazzovou zpěvačku Petru Tejnorovou.

Viac o Petre Tejnorovej sa dozviete  TU
zdroj: divadelní noviny 20

Marta Ljubková

Dramaturgička inscenácie SME KRAJINA: Príbeh ľudí, priehrady a času.
Viac sa dozviete TU

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

ENVIRO JGT