Hauerland

Peter Palik: HAUERLAND

Divadelná rekonštrukcia následkov dramatických udalostí po roku 1945, ktoré narušili spolunažívanie tunajšej slovenskej a nemeckej entity. Ďalšia inscenácia v repertoári DJGT zameraná na zaujímavé a nedostatočne známe lokálne dejiny. Hauerland je historizujúci názov pre nemecký jazykový ostrov na strednom Slovensku (v okolí Kremnice a Nitrianskeho Pravna), v preklade znamená rúbanisko – čistinu, ktorá vznikla klčovaním lesa. Projekt Hauerland nadväzuje na naše inscenácie Tichá noc, tmavá noc, Polnočná omša alebo Čepiec.

Nemeckí prisťahovalci, ktorí prichádzali na pozvanie úradov v uplynulých storočiach, prispeli k urýchlenému rozvoju spoločenského charakteru slovenskej majority. Stopy karpatských Nemcov sú v architektúre našich miest a obcí, hospodárskom vývoji, spoločnej (hmotnej i nehmotnej) kultúre na Slovensku. Počas druhej svetovej vojny sa dovtedajší spoluobčania preskupovali na základe etnického a ideologického princípu. Po porážke hitlerovského fašizmu bola väčšina karpatských Nemcov na základe kolektívnej viny zbavená občianskych práv a násilne vysťahovaná. Mnohé z obetí a ich potomkovia následkom dlhodobého ignorovania a relativizovania boľavej historickej témy dodnes zámerne popierajú svoju identitu a korene.

Realizačný tím bude reflektovať udalosti dokumentárnou formou, tvorcovia vychádzajú z autentických spomienok a pestrých dobových prameňov. Cez konkrétne životné príbehy a striedavé pocity smútku i šťastia „malých“ ľudí sa dotkneme univerzálnych otázok, ktoré stále rezonujú v dnešnej spoločnosti.

Inscenácia otvorí 49. ročník festivalu Zámocké hry zvolenské a bude vyvrcholením 74. sezóny DJGT s mottom DOMOV.

Originálny presah a atraktívne spracovanie problematiky v hre Hauerland podporuje množstvo cenných zdrojov a tiež zloženie tvorivého tímu okolo režiséra Petra Palika. Projekcie Veroniky Šmírovej, výtvarníčka Eva Farkašová, hudobníci Martin Geišberg a Daniel Špiner ako i tanečníčka a choreografka Libuša Bachratá už dokázali spoločne vytvoriť pôsobivé a silné divadelné zážitky na javisku DJGT.

Premiéra: 2. júna 2023 na 49.ročníku Medzinárodného letného divadelného festivalu Zámocké hry zvolenské

Foto: 

OSOBY A OBSADENIE

Vladimír Rohoň
Michal Ďuriš
Ondřej Daniš
Marek Rozkoš
Daniel Výrostek
Ondrej Ferko
Svetlana Hank Sarvašová
Dana Karolová
Iveta Marcineková
Barbora Špániková
Dominika Výrostek Misárová
Lucia Letková
Tereza Kmotorková a.h.
Ján Marcinek a.h.

INSCENAČNÝ TÍM

Réžia Peter Palik
Dramaturgia Ján Chalupka
Scéna Peter Palik
Kostýmy Eva Farkašová
Hudba Martin Geišberg, Daniel Špiner
Pohybová spolupráca Libuša Bachratá
Bojové scény Petr Nusek
Projekcie Veronika Šmírová

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia