Vypočujte si podcast

​Dostupné na platformách: Podbean, Spotify, Podmaz.sk,

foto podcat

foto: Brian Kelly

DIALÓGY: SME KRAJINA:Príbeh ľudí, priehrady a času.

Hosťom Richarda Sanitru sú režisérka Petra Tejnorová a dramaturgička Marta Ljubková, autorky najnovšej inscenácie DJGT.

SME KRAJINA: Príbeh ľudí, priehrady a času. je inscenácia, ktorá sa zaoberá osudom nikdy nezrealizovaného vodného diela na juhu Zvolenskej kotliny. Inscenácia cieli na divákov, ktorým je blízke súčasné divadlo, na mladých ľudí, ktorým nie je ľahostajný život naokolo, ale aj na tých, ktorí prichádzajú do divadla ako na miesto zdieľania a nečakanej komunikácie.

Zatiaľ čo v tradičnom divadle je dôraz kladený na dialóg medzi postavami, v súčasnom divadle sa záber rozšíril na dialóg s materiálom, so spolupracovníkmi, s priestorom a časom, s divákmi. Tento dialóg prebieha jednak v priebehu prípravnej – skúšobnej fázy, jednak vo fáze uvádzania. Takto vnímaný dialóg, spoločne s diváckym zážitkom, môže byť chápaný ako jadro nášho skúšania a našej inscenácie.