DIELŇA KREATÍVNEHO PÍSANIA V DJGT

 MÁTE 12-18 ROKOV A MÁTE CHUŤ PÍSAŤ?

VYPÍŠTE SA V DIVADLE!

Dlhoročný projekt Divadelného ústavu zameraný na rozvoj kreatívneho písania mládeže sa tento školský rok otvára po prvýkrát aj v Divadle J. G. Tajovského.

Priamo v priestoroch DJGT sa pod vedením dramaturgičky Uršule Turčanovej bude stretávať skupina 12 – 18 ročných mladých záujemcov, ktorí budú rozvíjať svoju kreativitu, fantáziu a zručnosť v písaní príbehov, dialógov, krátkych dramatických textov alebo divadelných hier. Účastníci spoznajú okrem toho dianie v zákulisí divadla a vybrané texty budú na záver školského roka verejne odprezentované profesionálnymi hercami. Vďaka spolupráci s Divadelným ústavom Bratislava sa otvárajú Dielne kreatívneho písania aj v divadlách v Banskej Bystrici, Žiline a Bratislave.

DIELŇA KREATÍVNEHO PÍSANIA V DJGT:

– pre mládež od 12 do 18 rokov

– od polovice októbra 2023 do júna 2024

– pravidelne raz za týždeň poobede

– účasť je bezplatná

– prihlášky zaslať do 30.9.2023

DO PRIHLÁŠKY UVEĎTE: meno, priezvisko, vek záujemcu + telefonický kontakt. Skúsenosti s písaním sú vítané, ale nie potrebné, dielňa je otvorená pre každého, kto má rád slová a chce sa s nimi tvorivo pohrať v divadle. V prípade, že počet prihlášok presiahne kapacitu skupiny, prebehne výber účastníkov.

Prihlášky a prípadné otázky posielajte do 30. septembra na adresu:

[email protected]

TEŠÍME SA NA NÁDEJNÉ TALENTY! DO PÍSANIA V DIVADLE!

spoločna grafika