Divadelná kvapka krvi v Divadle Jozefa Gregora Tajovského,

Poďakovanie

Dňa 29.6.2022 sa už po štvrtý krát uskutočnil v divadle odber krvi, ktorý zorganizovalo OBČIANSKE ZDRUŽENIE KLUB PRIATEĽOV DJGT v spolupráci s Divadlom Jozefa Gregora Tajovského a s Národnou transfúznou službou z Banskej Bystrice. Vysoká účasť zo strany darcov krvi – 42 – bola veľmi milým prekvapením tak pre organizátorov, ako aj pre samotný zdravotnícky personál z NTS BB. Žiaľ z kapacitných dôvodov sme nemohli prijať všetkých potenciálnych darcov krvi.
Odmenou pre prítomných darcov krvi priamo v divadle bola okrem dobrého pocitu aj možnosť získania dvoch vstupeniek za cenu jednej na vybrané predstavenie v DJGT v mesiaci október, ktorú mnohí darcovia s potešením využili.
Veľké ĎAKUJEM by sme chceli vyjadriť predovšetkým každému jednému darcovi krvi, ktorý prišiel a bol ochotný darovať túto životne dôležitú tekutinu v prospech iných. Samozrejme naša vďaka a obrovská úcta patrí aj zamestnancom Národnej transfúznej služby z Banskej Bystrice, ktorí v dobrej nálade a s radosťou prišli a spríjemňovali odbery.
Sme nesmierne radi, že toto podujatie má výborný ohlas a nepopierateľný význam. Preto sme sa rozhodli ďalšiu, v poradí už piatu, Divadelnú kvapku krvi zorganizovať na jar 2023. Veríme, že situácia bude v danom období priaznivá a budeme sa môcť s mnohými z Vás – darcov a priaznivcov divadla stretnúť opäť.
Je pre nás cťou organizovať takéto podujatie, ktoré je nielen príjemné, ale má hlboký ľudský význam, z ktorého cítiť spolupatričnosť zo všetkých strán.

Ďakujeme.

Ing. Silvia Bábelová
predseda OZ KLUB PRIATEĽOV DJGT

Logo DJGT