DIVADELNÝ HOLD VZÁCNEJ HEREČKE MAGDE MATRTAJOVEJ

Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene pripravilo dňa 14. mája večer venovaný vzácnej herečke Magde Matrtajovej pri príležitosti jej životného jubilea 85 rokov s vďakou za jej celoživotné pôsobenie na doskách zvolenského divadla.

Večer Magda Matrtajová a krásy jej divadelnej cesty sa uskutočnil v priestore divadelného Štúdia, ktoré bolo zaplnené do posledného miesta kolegami, hosťami, priateľmi a rodinou. Program pripravila a uvádzala dramaturgička divadla Uršuľa Turčanová. V mene divadla, v ktorom herečka pôsobila od jeho prvej sezóny, gratulovala jubilantke riaditeľka Jana Raffajová a umelecký šéf Ján Chalupka. O spomienky sa podelili režisér Andrej Turčan a herec Vladimír Rohoň. Kyticu piesní a básní venovali oslávenkyni členovia umeleckého súboru.

Magda Matrtajová celý život dýchala a žila divadlom, stalo sa jej druhým domovom. S elánom a odhodlaním vstupovala do každého tvorivého procesu a na javisku hrala vždy plným srdcom. Diváci majú za sedem desiatok rokov v pamäti množstvo jej neopakovateľných postáv, vrátane charizmatickej Daisy Werthanovej z hry Šofér slečny Daisy.

Večer plný emócií, dojatia, humoru a spomienok bol holdom vzácnej herečke a jej jedinečnému životu. Samotná herečka popriala šťastie všetkým, ktorí pokračujú v divadelnej štafete a po skončení programu ešte dlho prijímala gratulácie.

14.5.2019 o 17:00 v Štúdiu DJGT

foto: Peter Zbončák

Divadelné momenty Magdy Matrtajovej