DOPRAVA POČAS FESTIVALU ZHZ  Zvolen – Banská Bystrica

V rámci spolupráce s Slovenská autobusová doprava Zvolen – SAD Zvolen a Banskobystrický samosprávny kraj máme pre návštevníkov festivalu ZHZ dobré správy

Bola schválená mimoriadna zmena cestovného poriadku prímestskej autobusovej linky ➡️ č. 601458 ⬅️ na zabezpečenie dopravnej obslužnosti kultúrneho podujatia Zámocké hry zvolenské.

Tieto zmeny v cestovnom poriadku sú už v súčasnosti zverejnené aj na portáli www.cp.sk , kde sa cestujúci v prípade hľadania vhodných spojení pre svoje cesty o nich dozvedia.

Rekapitulácia pridaných spojení s odchodom zo zastávky Zvolen, ul. Kozáčeka, Centrum v jednotlivé dni nasledujúca:

– 03.06.2023 – 22:25
– 04.06.2023 – 22:25
– 05.06.2023 – 22:25 a 22:50
– 06.06.2023 – 22:25
– 07.06.2023 – 22:25 a 23:55
– 08.06.2023 – 22:25 a 22:50
– 09.06.2023 – 21:20 a 22:25
– 10.06.2023 – 22:25 a 23:55

Spoj 22:25 je vedený denne z dôvodu, že ide o existujúci spoj, ktorý bežne premáva zo Zvolen, AS cez Continental do Banskej Bystrice. Pre potreby podujatia bola pre dni konania vytvorená zachádzka cez Centrum, takže  nejde o nový spoj ale len o minimálnu zachádzku cez Centrum a následné vrátenie sa na pôvodnú trasu. Pre konštrukciu cestovného poriadku a taktiež potenciál odvozu cestujúcich z Centra mesta aj mimo účastníkov predstavenia bol spoj ponechaný s touto zachádzkou po všetky dni.

Spoje budú premávať po trase Zvolen – Banská Bystrica, Radvaň (Zvolenská cesta, Sládkovičova ul, Okresný úrad,) – Centrum – Sásová.
Ďakujeme ❤️ za spoluprácu a tešíme sa na náštevníkov festivalu Zámocké hry zvolenské