22/4/2021

PODCAST DJGT KU DŇU ZEME – PRVÉ PREDSTAVENIE ENVIRO PROGRAMU DJGT ZELENÁ SCÉNA

Divadlo Jozefa Gregora Tajovského zaviedlo v nedávnom období základné environmentálne kroky do chodu divadla. Vyústili do rozhodnutia akcentovať ich trvalo a stabilne v ucelenom environmentálnom programe ZELENÁ SCÉNA.

Prvým predstavením tohto programu je podcast ku Dňu Zeme. V mene vedenia divadla ho predstavili umelecký šéf PETER PALIK a dramaturgička URŠUĽA TURČANOVÁ. V neformálnom rozhovore priblížili teoretické aj praktické možnosti, ako môže verejná inštitúcia minimalizovať svoj dopad na životné prostredie a kreatívne formovať povedomie o environmentálnych témach. Hovorili o konkrétnych spôsoboch nielen v materiálnej, ale aj vzdelávacej sfére. Dotkli sa potreby tvoriť nový jazyk a nové spôsoby komunikácie v dobe, kedy umenie prechádza krízou podobne ako životné prostredie.

ZELENÁ SCÉNA DJGT bude reprezentovaná špeciálnym logom, ktoré bude poukazovať na zámery programu a široká verejnosť sa s ním bude stretávať od novej divadelnej sezóny.

Vypočujte si podcast

​Dostupné na platformách: Podbean, Spotify, Podmaz.sk

Enviro program DJGT ZELENÁ SCÉNA

Enviro-program ZELENÁ SCÉNA deklaruje záväzok DJGT myslieť, konať a tvoriť pre prírodu a pre trvalo udržateľné životné prostredie. Po zavedení základných krokov zelenej etiky – šetrenie, separovanie, neplytvanie – nasledujú ďalšie skutky. V procese príprav nových inscenácií a podujatí je to uprednostnenie recyklovaných a upcyklovaných materiálov, tvorba bez odpadu, šetrné spôsoby výroby. V kontakte s divákmi je to minimalizovanie tlačených materiálov. Na úrovni vybavenosti budovy divadla je to voľba úspornejších a trvácnejších alternatív. Témy udržateľnosti sa stávajú súčasťou dramaturgie divadla v podobe zelených línií vybraných inscenácií, tiež v podobe kreatívnych aktivít pre rozvoj solidárneho myslenia s prírodou smerom k verejnosti i smerom dovnútra. Prioritou je konanie na lokálnej úrovni a zdieľanie inšpirácií na globálnej úrovni. Objavovanie spôsobov, ako môže verejná inštitúcia v rámci siete divadiel minimalizovať svoj dopad na životné prostredie a kreatívne formovať povedomie o environmentálnych témach je príspevkom k realizácii nevyhnutných zmien v spoločnosti.