Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene organizuje Medzinárodný letný divadelný festival Zámocké hry zvolenské od roku 1974. V júni 2020 sa mal konať 47. ročník festivalu. Vzhľadom na pretrvávajúce opatrenia súvisiace s ochorením COVID-19 je 47. ročník ZHZ presunutý o rok, na jún 2021. Presun o rok sa týka aj plánovanej premiéry inscenácie Srdcovky. Presun na jesenný alebo iný skorší termín nebol možný z dôvodu, že sa festival koná v exteriéri na nádvorí Zvolenského zámku a mesiac jún je dlhoročne najvhodnejší čas konania.

Organizátori festivalu  rozhodli, že programový koncept 47. ročníka festivalu ostane zachovaný. Bol pripravovaný ako pocta storočnici slovenského profesionálneho divadla s viacerými atraktívnymi hosťami a bonusmi v podobe sprievodného programu v uliciach mesta Zvolen či ekologických aktivít počas ZHZ. V duchu pocty koreňom slovenského divadla bola zvolená aj premiéra DJGT. Inscenácia Srdcovky, ktorú napísal dramaturg a režisér Svetozár Sprušanský špeciálne pre súbor DJGT, vychádza z tvorby  klasika slovenskej dramatiky Ferka Urbánka so zámerom pozrieť sa dnešnými očami na hodnoty minulosti. Premiéra inscenácie Srdcovky, v ktorej bude účinkovať celý súbor DJGT a  spoluúčinkovať členovia  FS Marína, otvorí festival Zámocké hry zvolenské v júni 2021.