zhz-43-zamok

Festival Zámocké hry Zvolenské

ZÁMOCKÉ HRY ZVOLENSKÉ
NAJSTARŠÍ DIVADELNÝ OPEN-AIR FESTIVAL NA SLOVENSKU

Medzinárodný letný divadelný festival Zámocké hry zvolenské (ZHZ) je najstarším divadelným plenérovým festivalom na Slovensku. Organizátorom je Divadlo J. G. Tajovského vo Zvolene (DJGT). Koná sa pravidelne každý rok v júni. Za svoju štyridsaťpäťročnú existenciu sa festival stal neodmysliteľnou súčasťou kultúrneho diania mesta Zvolen. Opakovane dokazuje, že ide o festival s mimoriadnym prínosom pre divákov, umelcov i hosťujúce divadlá. ZHZ sú výnimočné prepojením na historický kolorit Zámku Zvolen, ktorého nádvorie má večer čo večer pod nočnou oblohou neopakovateľnú atmosféru. Festival sa každý rok koná v spolupráci so SNG Bratislava – Zámok Zvolen.

PROGRAM
46. ročník Medzinárodného letného divadelného festivalu Zámocké hry zvolenské  (07.06.2019 – 23.06.2019)

 

ŠTYRIDSAŤPÄŤ FESTIVALOVÝCH ROČNÍKOV
Festival ZHZ vznikol v roku 1974. Prvou premiérou sa stal mytologický príbeh Radúz a Mahuliena. Ešte predtým sa uskutočnili dva pokusné ročníky testujúce plenérové prostredie a možnosti v exteriéroch, ako aj interiéroch zámku. Prvé roky ožívalo zámocké nádvorie počas júnových večerov domácou inscenáciou pripravenou špeciálne pre festival. Po piatich rokoch od vzniku festivalu pribudla operná časť, ktorá využívala výbornú akustiku zámockého nádvoria. Opernú časť pripravovala od roku 1979 Štátna opera Banská Bystrica, ktorá v roku 2015 ukončila jej organizáciu a prestala sa podieľať na festivale ZHZ. Od osemdesiatych rokov začalo DJGT postupne prizývať hosťujúce divadlá a ponúkať divákom širšiu programovú ponuku. Od roku 1993 sú prizývané zahraničné divadlá. Tak ako v minulosti, aj v súčasnosti otvára festival premiéra DJGT pripravovaná špeciálne pre priestor zámockého nádvoria.

DRAMATURGIA 46. ROČNÍKA ZHZ
Program aktuálneho ročníka ZHZ je v symbióze s dramaturgiou jubilejnej 70. sezóny DJGT. Divadlo počas nej uvádzalo premiéry hier, ktoré už v histórii inscenovalo, čím vznikalo aktívne premostenie minulosti a súčasnosti. Tento dramaturgický kľúč bol zvolený aj pri výbere titulov 46. ročníka ZHZ. Všetky inscenácie hlavného programu odkazujú na niektorú z inscenácií v histórii DJGT a zároveň prinášajú nové inscenačné vízie či významy. Platí to aj pre zámockú premiéru DJGT. Inscenáciu S láskou sa neradno zahrávať uviedlo divadlo v roku 1969 v réžii Petra Jezného. V novom inscenačnom kľúči Martina Kákoša otvára tento titul 46. ročník ZHZ.

SPRIEVODNÉ PODUJATIA 46. ROČNÍKA ZHZ
Súčasťou rozširovania ponuky festivalu sú sprievodné podujatia, ktoré prinášajú festivalové dianie za pomedzie zámockého nádvoria k širšiemu okruhu ľudí. Zámerom je všestranné prelinkovanie festivalu na rôznych úrovniach: zámok – mesto, deň – noc, svetlo – tma, domáci – hostia, začínajúci umelci – profesionálni tvorcovia, minulosť – súčasnosť, súčasnosť – budúcnosť, tvorba – reflexia.

VÍZIA DO BUDÚCNOSTI
Identita a značka ZHZ vstupuje v roku 2019 do fázy progresívneho pretvárania. Zámerom Divadla J. G. Tajovského je transformovať festival v rozpätí rokov 2019 – 2022 tak, aby výročný 50. ročník v roku 2023 spĺňal najvyššie štandardy kvalitného medzinárodného festivalu. Cieľom je spojiť tradíciu založenú na jedinečnosti historického open-air prostredia nádvoria Zámku Zvolen s moderne artikulovanými víziami pre dnešných divákov a s pridanou hodnotou navyšujúcou zážitky z videných predstavení.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Pridaj komentár