ZÁMOCKÉ HRY ZVOLENSKÉ
NAJSTARŠÍ DIVADELNÝ OPEN-AIR FESTIVAL NA SLOVENSKU

Medzinárodný letný divadelný festival Zámocké hry zvolenské (ZHZ) je najstarším divadelným plenérovým festivalom na Slovensku. Organizátorom je Divadlo J. G. Tajovského vo Zvolene (DJGT). Koná sa pravidelne každý rok v júni. Za svoju štyridsaťpäťročnú existenciu sa festival stal neodmysliteľnou súčasťou kultúrneho diania mesta Zvolen. Opakovane dokazuje, že ide o festival s mimoriadnym prínosom pre divákov, umelcov i hosťujúce divadlá. ZHZ sú výnimočné prepojením na historický kolorit Zámku Zvolen, ktorého nádvorie má večer čo večer pod nočnou oblohou neopakovateľnú atmosféru. Festival sa každý rok koná v spolupráci so SNG Bratislava – Zámok Zvolen.

PROGRAM
46. ročník Medzinárodného letného divadelného festivalu Zámocké hry zvolenské  (07.06.2019 – 23.06.2019)

 

ZÁMOCKÉ HRY ZVOLENSKÉ sú určené širokému spektru divákov a každý ročník ponúka v činohernej časti pestrú škálu divadelných žánrov a súborov. Dramaturgia festivalu sa zameriava na inscenácie, ktoré sú tým najzaujímavejším, čo divadlá na Slovensku ponúkajú. Festival tvorí takpovediac prierez aktuálnych divadelných inscenácií a v koncentrovanej podobe ho ponúka divákovi ZHZ. V skladbe festivalu sa okrem predstavení pre väčšinového diváka nachádzajú podľa aktuálneho zamerania ročníka aj predstavenia určené deťom, študentom, predstavenia inscenovanej poézie, autorské predstavenia, predstavenia súčasnej dramatiky aj predstavenia slovenskej a svetovej klasiky. Z tejto rôznorodej ponuky si naozaj môže vybrať každý záujemca o divadelné umenie a fakt, že festival je každoročne bohato navštevovaný, to potvrdzuje. Veľký záujem býva samozrejme o zahraničné divadlá a ich predstavenia, ktoré by inak diváci nemali možnosť navštíviť.

ZÁMOCKÉ HRY ZVOLENSKÉ sú atraktívne prepojením na historický kolorit dejiska festivalu: Zvolenský zámok a jeho nádvorie mávajú večer čo večer pod nočnou oblohou neopakovateľnú atmosféru, ktorá ozvláštni každé predstavenie a je neobvyklou skúsenosťou aj pre hosťujúce súbory. Mnohé z nich sa preto na tento festival opakovane radi vracajú. Návštevníci festivalu majú cez deň možnosť prehliadnuť si výstavy a expozície Zvolenského zámku. Vnútorné priestory Zvolenského zámku, napríklad Kazetová sieň alebo Stĺpová sieň, poskytujú priestor komornejším predstaveniam festivalu.

ZÁMOCKÉ HRY ZVOLENSKÉ sú ojedinelým kultúrnym počinom. Zvolen, mesto v strede Slovenska, sa v priebehu festivalu mení na priesečník kultúrneho divadelného diania. Je to prínos pre obyvateľov mesta a regiónu, je to prínos pre hosťujúce divadlá, ktoré sa ocitnú v konfrontácii s ďalšími súbormi, je to prínos pre kultúrne povedomie širokej verejnosti.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Pridaj komentár