Gabriela Valentínyová

Gabriela Valentínyová

vedúca obchodno-marketingového oddelenia

[email protected]
045/55 51 246
0905 932 246

Gabriela Valentínyová vedúca obchodno-marketingového odd. DJGT

prenájmy, zájazdy, predstavenia