PhDr.Peter Kováč

PhDr.Peter Kováč

riaditeľ

Peter Kováč vyštudoval Divadelnú fakultu Vysokej školy múzických umení v Bratislave, odbor filmová a divadelná tvorba. Pôsobil ako dramaturg, upravovateľ či režisér pri viac ako 100 divadelných inscenáciách v rôznych slovenských divadlách. Na viacerých filmových projektoch spolupracoval s RTVS, bol členom odborných porôt rôznych divadelných festivalov. Publikoval štúdie o divadle v odborných časopisoch a z maďarčiny preložil 36 divadelných hier, štyri romány a viacero esejí, získal niekoľko cien Literárneho fondu. V odbornej praxi priamo v divadlách pôsobil približne 18 rokov, na rôznych riadiacich pozíciách približne 20 rokov.