TRI OCENENIA LITERÁRNEHO FONDU ZA POZORUHODNÉ UMELECKÉ VÝKONY NA DOSKÁCH DIVADLA JOZEFA GREGORA TAJOVSKÉHO 

Literárny fond aj naďalej upriamuje pozornosť na pozoruhodné umelecké výkony. Do Divadla Jozefa Gregora Tajovského vďaka tomu doputovali tri Prémie Literárneho fondu a vyzdvihli umelecké počiny v inscenáciách Čepiec a Dvaja úbohí Rumuni hovoriaci po poľsky.

PETER PALIK: PRÉMIA LF ZA RÉŽIU INSCENÁCIE ČEPIEC

Režisér a umelecký šéf DJGT Peter Palik vytvoril z Kucbelovej románu jedinečnú partitúru a poetický dokument pomenúvajúci rovnakou mierou krajinu duše a krajinu okolo nás. Regionálne témy z horehronskej obce Šumiac sa stali metaforou pre archetypálne zážitky a oslovili množstvo divákov ako aj samotných tvorcov. Literárny fond ocenil réžiu inscenácie, ktorá získala uznanie v celoslovenskom kontexte aj na medzinárodných festivaloch.

DANA KAROLOVÁ: PRÉMIA LF ZA STVÁRNENIE IĽKY V INSCENÁCII ČEPIEC

Sugestívny herecký výkon Dany Karolovej v postave Iľky je kľúčový pre súhru celej inscenácie. Osemdesiatročnú Šumiačanku sprítomňuje použitím jemnej gestickej štylizácie a premysleného pohybového minimalizmu. Autenticky ju napĺňa spomienkami, skúsenosťami, svojskou filozofiou aj istými predsudkami. Jej emočný svet dávkuje v presnej miere, najmä v prepojení na mladšie alter ego či v konfrontácii s Katkou prichádzajúcou hľadať svoje korene.

JURAJ SMUTNÝ: PRÉMIA LF ZA STVÁRNENIE PARCHU V INSCENÁCII DVAJA ÚBOHÍ RUMUNI HOVORIACI PO POĽSKY

Štúdiová inscenácia nekonvenčnej poľskej hry priniesla na scénu uhrančivú postavu záhadného Parchu v minucióznej interpretácii Juraj Smutného. Temnú záhadnosť svojej postavy vytvára premysleným varírovaním škály hereckého prejavu, intenzitou hlasu, pauzami i bohatým gestickým arzenálom. Sugestívnym spôsobom odkrýva skryté stránky bezstarostného balkánskeho „mača“ z úvodu, čím vytvára mrazivý oblúk svojej následnej metamorfózy.

Divadlo Jozefa Gregora Tajovského gratuluje všetkým laureátom k oceneniu ich výkonov!

Mgr.art. Uršuľa Turčanová
dramaturgička DJGT