Vianoce u Gregora

V nedeľu 18.12.2022 o 16:00 hod. sa v sále DJGT uskutoční benefičný koncert „Vianoce u Gregora“.

Iniciátorkou myšlienky usporiadať v divadle benefičný koncert je herečka DJGT Katka Rozkošová. Priaznivci a návštevníci divadla sa môžu tešiť na členov umeleckého súboru DJGT a účinkovať budú aj iní umelci z nášho regiónu.

Tento rok sme sa rozhodli podporiť Občianske združenie VIA ABA 

Občianske združenie VIA ABA vzniklo zo spoločnej iniciatívy rodičov a odborníkov s cieľom zlepšiť komplexnú starostlivosť a kvalitu života ľudí s poruchami autistického spektra (PAS) a inými neurovývinovými poruchami a ich rodín. V terapeutických centrách vo Zvolene a v Košiciach sa venujeme vedeniu intenzívnych vzdelávacích programov pre deti s autizmom, ktoré sú zamerané na rozvíjanie komunikácie, hry, sociálnej interakcie a iných zručností.

Cieľom projektu „Neviditeľní“ je zvýšiť v širšej verejnosti povedomie o autizme a prispieť k odstráneniu stigmatizácie ľudí s autizmom na Slovensku.  Výsledkom projektu budú krátke dokumentárne filmy o konkrétnych rodinách detí s autizmom, ktoré budú slúžiť ako osvetová kampaň pre širšiu laickú a odbornú verejnosť. 

Prostredníctvom benefičného koncertu “ Vianoce u Gregora“ chceme pomôcť  financovať a realizovať vznik týchto krátkych dokumentárnych filmov,  ktoré budú použité na vzdelávacie účely, formou premietania a nasledovných prednášok s diskusiami. Týmto spôsobom chceme zvýšiť povedomie o tejto problematike na Slovensku.

VSTUPENKY SI PROSÍM REZERVUJTE mailom [email protected]  alebo telefonicky na 0905 932246, 045/5551 226

Vstupné na benefičný koncert je dobrovoľné, alebo môžete prispieť priamo na účet Občianskeho združenia VIA ABA, o.z

IBAN: SK59 7500 0000 0040 2498 4399
Bankové spojenie: ČSOB

IČO: 51018748
Predseda občianskeho združenia: Mgr. Zuzana Maštenová, BCBA

Realizačný tím podujatia: Katarína Rozkošová, Dana Karolová
Réžia: Peter Palik

Dĺžka koncertu: 90 minút