Stanovisko ASDO – Asociácie Slovenských Divadiel a Orchestrov, Antény – siete pre nezávislú kultúru a Klubu nezávislých divadiel k pravidlám schváleným pre kultúrne podujatia pod názvom kultúrny semafor.

ASDO – Asociácia Slovenských Divadiel a Orchestrov a spolupracujúce organizácie Anténa – sieť pre nezávislú kultúru a Klub nezávislých divadiel vítajú prijatie kultúrneho semaforu Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky, ktorý umožní fungovanie kultúrnej obce aj v aktuálnej pandemickej situácii. Oceňujeme, že je tu snaha vytvoriť pravidlá pre organizovanie kultúrnych a umeleckých podujatí tak, aby bola zabezpečená bezpečnosť návštevníkov aj účinkujúcich. Chápeme, že pandémia ochorenia COVID-19 spôsobila vážne škody na zdraví našich obyvateľov. Uvedomujeme si, že poškodila ekonomiku štátu aj živobytie jednotlivcov. Zápas s týmto vírusom preto musí byť prvoradou úlohou celej spoločnosti. Samotná kultúrna obec preukázala a preukazuje, že na jeho zvládnutie je ochotná priniesť veľa obetí.

Aj z tohto dôvodu chceme poukázať na potrebu čo najširšieho dialógu pri tvorbe rozhodnutí, ktoré existenčne ovplyvňujú kultúrny život a zasahujú do každodennej prevádzky umeleckých a kultúrnych subjektov. Kultúrny semafor chápeme ako otvorený dokument, ktorý reaguje na aktuálny stav pandémie v celej Slovenskej republike aj v jej regiónoch. Zároveň prináša konkrétne riešenia pre prevádzkovateľov v oblasti kultúry. Tieto opatrenia síce zohľadňujú odborné hygienické postupy, ale očakávame, že budú rešpektovať aj reálne prevádzkové, organizačné, právne i finančné možnosti kultúrnych inštitúcii. Aby bolo možné opatrenia zrealizovať, musia súčasne korešpondovať s inými oblasťami spoločenského a hospodárskeho života tak, aby nevyvolávali zmätok medzi našimi návštevníkmi. Akýkoľvek nesúlad spôsobuje konflikt a vzájomné odcudzenie v dobe, keď potrebujeme súlad a spoluprácu.

Myslíme si, že kultúrny semafor v súčasnej podobe je začiatkom, ktorý prichádza po dlhom období uzatvorenia veľkej časti kultúrneho života našej spoločnosti. Umožňuje do istej miery iba symbolické obnovenie verejných umeleckých produkcií za cenu veľkých organizačných a finančných nákladov, ktoré mnohé organizácie nedokážu znášať. Na to, aby priniesol efektívny a funkčný spôsob kultúrnej prevádzky v čase pandémie, je potrebné mnohé detaily prepracovať. Asociácia Slovenských Divadiel a Orchestrov v spolupráci s Anténa – sieť pre nezávislú kultúru a Klubom nezávislých divadiel je pripravená na spoločný odborný dialóg s Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky. Dúfame, že túto našu ponuku MK SR urýchlene prijme a naše praktické skúsenosti a poznatky pomôžu pri tvorbe, ale aj priebežných zmenách pandemických opatrení v oblasti divadiel a orchestrov tak, aby boli prijateľné pre jednotlivé subjekty pôsobiace v tejto oblasti a pochopiteľné pre našich návštevníkov.

Dňa 3.5.2021
za ASDO: Július Klein
za Anténa: Michal Klembara
za Klub nezávislých divadiel: Jakub Nvota

K stanovisku ASDO, Antény a Klubu nezávislých divadiel sa pripájajú / podporujú ho:

  • Divadlo Štúdio Tanca Banská Bystrica • Štátna opera Banská Bystrica

Zoznam členov ASDO:

Právnické osoby

  • Bábkové divadlo v Košiciach • Bábkové divadlo na Rázcestí Banská Bystrica • Divadlo Andreja Bagara v Nitre • Divadlo Aréna • Divadlo Jána Palárika v Trnave • Divadlo Jonáša Záborského v Prešove • Divadlo Jozefa Gregora Tajovského • Divadlo Thália Színház Košice • Jókai divadlo v Komárne – Komáromi Jókai Színház • Mestské divadlo ACTORES Rožňava • Mestské divadlo Žilina • Slovenské komorné divadlo Martin • Slovenské národné divadlo • Spišské divadlo Spišská Nová Ves • Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre • Štátna filharmónia Košice • Štátne divadlo Košice • Štátny komorný orchester Žilina

Fyzické osoby

  • Mgr. Peter Himič, PhD. • PaedDr. Mgr. art. Július Klein • Mgr. art. Emil Spišák