Zlatica Gillova

VEĽKÁ GRATULÁCIA K ÚŽASNÉMU JUBILEU ZLATICE GILLOVEJ

Dnes 2. júla 2022 sa herečka ZLATICA GILLOVÁ dožíva v úžasnej vitalite okrúhleho životného jubilea 90 rokov! S obdivom a úctou gratulujeme!

ZLATICA GILLOVÁ je jedna z prvých absolventiek herectva VŠMU. Hneď po nástupe zo školy v roku 1955 ju režiséri v DJGT zahrnuli postavami roztopašných, ale i citlivých dievčat, v ktorých mohla uplatniť svoj šarm, temperament i životný optimizmus. Vzápätí rozšírila svoje charakterové kvality o dramatické postavy žien, ktoré bojujú o vlastnú realizáciu, aj za cenu sebazničenia: Lorcove hrdinky ADELA v Dome Bernardy Alby, NEVESTA v Krvavej svadbe, SERAFÍNA vo Williamsovej Vytetovanej ruži či KRÁĽOVNÁ ALŽBETA v Schillerovej tragédii Mária Stuartová. Jedinečnou bola ako VIERA vo Feldekovej veselohre Teta na zjedenie. Majstrovstvo prieniku do hĺbky ženskej postavy ukázala v monodráme Rozhovor v dome Steinovcov, v Mačacej hre alebo v hre Divadlo, moja láska. A to sme spomenuli iba niekoľko z jej vyše 160 hereckých postáv!

Gillovej noblesné aj zrelé umenie spoznali početné generácie divákov. Z dosiek sa nevytratila ani po odchode do dôchodku v roku 1998. Dokonca ešte pred dvomi rokmi naštudovala postavu ANNY v inscenácii Tichá noc, tmavá noc, za ktorú získala Cenu Literárneho fondu. Ovenčená je tiež ďalšími cenami ako KVET KULTÚRY A UMENIA za celoživotnú vysokú umeleckú úroveň hereckého majstrovstva či CENA ČESTNÝ MOTÝĽ DJGT od jej domovského divadla, ktorému ostala celý život verná.

Roky života vtlačili do jej očí, rúk a osobného fluida láskavosť, dobrotu, pokoru. To dosvedčí každý, kto túto úžasnú a vitálnu dámu stretne. A dosvedčí to aj jej jediná dcéra Svetlana Hank Sarvašová, ktorá má s mamou blízke puto a pokračuje v jej hereckých stopách.

Jubilantke prajeme v mene celého DJGT veľa šťastia, zdravia a radosti!