„VIANOCE U GREGORA“ 2022

V Divadle Jozefa Gregora Tajovského pripravujeme 2. ročník benefičného koncertu pod názvom „Vianoce u Gregora“.

18.12.2022 o 16:00, sála DJGT

Iniciátorkou myšlienky usporiadať v divadle benefičný koncert sú herečky DJGT Katka Rozkošová a Danka Karolová. Priaznivci a návštevníci divadla sa môžu tešiť na členov umeleckého súboru DJGT a účinkovať budú aj iní umelci z nášho regiónu.

Tento rok sme sa rozhodli podporiť Občianske združenie VIA ABA 

Občianske združenie VIA ABA vzniklo zo spoločnej iniciatívy rodičov a odborníkov s cieľom zlepšiť komplexnú starostlivosť a kvalitu života ľudí s poruchami autistického spektra (PAS) a inými neurovývinovými poruchami a ich rodín. V terapeutických centrách vo Zvolene a v Košiciach sa venujeme vedeniu intenzívnych vzdelávacích programov pre deti s autizmom, ktoré sú zamerané na rozvíjanie komunikácie, hry, sociálnej interakcie a iných zručností.

Cieľom projektu „Neviditeľní“ je zvýšiť v širšej verejnosti povedomie o autizme a prispieť k odstráneniu stigmatizácie ľudí s autizmom na Slovensku.  Výsledkom projektu budú krátke dokumentárne filmy o konkrétnych rodinách detí s autizmom, ktoré budú slúžiť ako osvetová kampaň pre širšiu laickú a odbornú verejnosť. 

Prostredníctvom benefičného koncertu “ Vianoce u Gregora“ chceme pomôcť  financovať a realizovať vznik týchto krátkych dokumentárnych filmov,  ktoré budú použité na vzdelávacie účely, formou premietania a nasledovných prednášok s diskusiami. Týmto spôsobom chceme zvýšiť povedomie o tejto problematike na Slovensku.

Základné informácie o občianskom združení:

Občianske združenie VIA ABA vzniklo zo spoločnej iniciatívy rodičov a odborníkov s cieľom zlepšiť komplexnú starostlivosť a kvalitu života ľudí s poruchami autistického spektra (PAS) a inými neurovývinovými poruchami a ich rodín. V terapeutických centrách vo Zvolene a v Košiciach sa venujeme vedeniu intenzívnych vzdelávacích programov pre deti s autizmom, ktoré sú zamerané na rozvíjanie komunikácie, hry, sociálnej interakcie a iných zručností. V práci s deťmi využívame aplikovanú behaviorálnu analýzu (ABA) a všetky programy sú realizované pod dohľadom medzinárodne certifikovanej behaviorálnej analytičky. Okrem terapeutickej práce s deťmi je naše hlavné zameranie práca s rodičmi, ich vzdelávanie a tréning. S rodičmi pracujeme formou tréningových sedení, kde sa rodič učí terapeutické zručnosti a postupy, ktoré potom využíva pri výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa v domácom prostredí. Pravidelne organizujeme praktické workshopy pre rodičov a odborníkov, kde sa môžu oboznámiť nielen s teoretickými vedomosťami, ale hlavne s praktickými postupmi pri práci s deťmi s autizmom. V neposlednom rade sa podieľame na organizovaní prednášok a konferencií lektorovaných zahraničnými odborníkmi a snažíme sa o celkovú informovanosť a osvetu verejnosti o problematike autizmu.

viac o projekte …..

Ciele projektu: 

Cieľom projektu je financovať a realizovať vznik krátkych dokumentárnych filmov o konkrétnych rodinách detí s autizmom, ktoré budú slúžiť ako osvetová kampaň pre širšiu laickú a odbornú verejnosť na Slovensku, v Českej Republike, v Maďarsku a v Poľsku.

viac …. 

Všetky informácie k pripravovanom projekte nájtete TU

Občianske združenie VIA ABA vzniklo zo spoločnej iniciatívy rodičov a odborníkov s cieľom zlepšiť komplexnú
starostlivosť a kvalitu života ľudí s poruchami autistického spektra (PAS) a inými vývinovými poruchami a ich
rodín. …. viac…

Projekt NEVIDITEĽNÍ
viac …

Natáčanie NEVIDITEĽNÍ (foto)
viac…